Tänk på det här innan du tar ett företagslån

Vi ringer banken

”Vi ringer banken och löser vår akuta brist på pengar”. Det är ett vanligt resonemang bland företagare som hamnar i ekonomiska svårigheter. Att ta ett nytt företagslån brukar vara det sätt som ligger närmast till hands. Men, det är inte alltid det går och dessutom kan det göra krisen större. I den här artikeln tar […]

Betalningsföreläggande – ett av tre kritiska dokument för företagaren

Om du som företagare har ekonomiska svårigheter så finns det tre dokument som du bör vara extra uppmärksam på. De kan nämligen utlösa en kedja av händelser som i värsta fall leder till konkurs. Två av dokumenten handlar om betalningsföreläggande, ett annat om obetalda skatter. Om du inte agerat som du ska enligt lag så […]

Det här sker vid konkurs steg för steg

Konkurs är förmodligen inte något du såg framför dig när du startade ditt bolag och förhoppningsvis slipper du hamna i en konkurssituation. Detta sagt så är det inte ovanligt. Ungefär 6500 svenska företag går i konkurs varje år. Här är vad som sker steg-för-steg vid konkurs. Företagets VD/styrelse kan själva ansöka om konkurs om företaget […]

Undvik personligt betalningsansvar för styrelsen

Att ett aktiebolag är en juridisk person betyder inte att en person inte kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder. Detta gäller den som har ledande position i ett aktiebolag men också dig som sitter i styrelsen. I den här artikeln tar vi upp några situationer där personligt betalningsansvar för styrelsen kan bli aktuellt. Styrelsen […]

Personligt betalningsansvar för ett företags skulder

Kan du bli personligen ansvarig för ditt företags skulder? Ja det beror vilken företagsform du bedriver eller har bedrivit verksamheten i. Här nedan hittar du vad som gäller för de vanligaste företagsformerna i Sverige. Personligt betalningsansvar för ett företags skulder kan drabba dig som driver företag och även dig som har en ledande befattning eller […]