Bokföring

En tjänst från Ekoakuten

Bokföring hos Ekoakuten

Idag är det många som sätter ett likhetstecken mellan bokföring och redovisning, och även om begreppen ofta används tillsammans, så är de inte utbytbara. Bokföring är när du registrerar dina affärshändelser, medan redovisning är ett bredare begrepp som också innefattar all slags rapportering du gör.

Ett enkelt sätt att komma ihåg skillnaderna är att bra bokföring gör din redovisning enklare.

Vi kan bokföring

Du som driver näringsverksamhet är enligt lagen skyldig att bokföra alla dina affärshändelser, oavsett vilken näringsverksamhet du driver. Målen med din bokföring är att följa upp din verksamhet och leda den dit du vill. Bokföringen i Sverige regleras i Bokföringslagen.

För många företagare är bokföringen tyvärr en huvudvärk. Den kan ta upp upp viktig tid, vara komplex och det finns risker att det blir fel längs vägen. Men ofta räcker det med att lära sig några mindre saker för att göra bokföringen både enklare och mindre tidskrävande.

Det bästa är förstås att göra din bokföring tydlig från början, annars riskerar du att arbetet med att reda ut en rörig bokföring blir både dyrt och krävande.

Vi hjälper dig med din bokföring

Med Ekoakuten blir din bokföring bättre. Vi har bred erfarenhet av bokföring från flera olika företag och marknader, och ger dig konkret vägledning, råd och tips när vi hanterar din bokföring åt dig.

Om din bokföring har hunnit bli både rörig och direkt felaktig, så är det ännu större anledning att kontakta en bokföringskonsult. Om du fortsätter ensam och försöker fixa allting själv, är risken stor för att situationen blir värre och stressigare för dig.

3 skäl att varför du ska välja Ekoakuten för din bokföring

1. Du sparar tid

När vi tar hand om din bokföring blir det rätt, tydligt och välgjort. Den tiden du annars skulle lagt på att kämpa dig igenom bokföringen kan du istället använda till skaffa nya kunder, öka din försäljning eller på andra sätt utveckla din verksamhet.

2. Du blir mindre stressad

Det är såklart inte meningen att bokföringen ska innebära massa stress. Men tyvärr så gör den det för många företagare. Vissa känner oro för att allting ska bli fel, andra för hamna i konflikt med Skatteverket. När vi jobbar tillsammans med dig säkerställer vi att din bokföring är 100 procent korrekt och att du känner dig trygg.

3. Du blir utbildad

När vi bokför så utbildar vi dig. Vi letar efter nya sätt öka din lönsamhet, kartlägger problematiska områden och upptäcker sätt göra ditt företag mer effektivt. Längs hela vägen delar vi vår kunskap om bokföring med dig så att du utbildas hela tiden.

Ta kontakt med oss på Ekoakuten

Kontakta oss på Ekoakuten så kan vi prata om vad du behöver hjälp med, hur mycket du behöver hjälp med och vad vi kan göra för dig. Alla företag har olika sorters behov, och tillsammans kan vi hitta rätt lösning för dig.