Personligt betalningsansvar för ett företags skulder

Kan du bli personligen ansvarig för ditt företags skulder? Ja det beror vilken företagsform du bedriver eller har bedrivit verksamheten i. Här nedan hittar du vad som gäller för de vanligaste företagsformerna i Sverige.

Personligt betalningsansvar för ett företags skulder kan drabba dig som driver företag och även dig som har en ledande befattning eller sitter i styrelsen.

Reglerna är dock olika för olika företagsformer. Läs mer vad som gäller för just ditt företag.

Känner du dig osäker så dra dig inte för att ta kontakta oss på Ekoakuten.se. Vi har som vår livsuppgift att hjälpa företagare med just denna fråga.

Personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skulder

För ett aktiebolag finns normalt sett inget personligt betalningsansvar för bolagets skulder då företaget är en egen juridisk person. Men, om du har bristande kontroll på ditt aktiebolags ekonomiska ställning, kan du ändå bli personligt ansvarig. Detta gäller dig som är ägare, styrelseledamot, styrelsesuppleant eller innehar ledande befattning i Aktiebolaget.

Klicka här för att läsa mer om vad som gäller för dig som driver eller sitter i styrelsen i ett aktiebolag

 

Betalningsansvar för en enskild firma

Den som driver sitt företag som en enskild firma, är alltid personligt betalningsansvarig för företagets alla skulder. Du som privatperson och den enskilda firmans tillgångar och skulder är ett och samma. Det betyder tyvärr att du inte kan kommer undan det strikta betalningsansvar som en enskild firma innebär. Däremot finns det en del saker man kan göra för att skydda din familjs ekonomi i framtiden.

Klicka här för att läsa mer om vad som gäller för dig som driver enskild firma

 

Personligt betalningsansvar för ett handelsbolag

Samtliga delägare är enligt lag personligt ansvariga för ett handelsbolags samtliga skulder. Det betyder att du som är bolagsman/bolagskvinna i ett handelsbolag kan tvingas betala företagets skulder ur egen ficka. En fordringsägare kan kräva en eller flera bolagsmän personligen för en fordran. Den bolagsman som betalar skulden kan sedan kräva de andra bolagsmännen på den del av skulden som tillhör dem.

Klicka här för att läsa mer om vad som gäller för dig som är bolagsman i ett handelsbolag

 

Betalningsansvar för ett kommanditbolag

Ett kommanditbolag är i princip samma sak som ett handelsbolag. Skillnaden är att kommanditbolaget normalt har en komplementär och en eller flera kommanditbolags-delägare.

Den som är delägare i ett kommanditbolag har ett fastställt ansvarsbelopp om vanligen 1 000 kr. Om du är komplementär har du däremot personligt betalningsansvar för kommanditbolagets samtliga skulder och kan alltså tvingas betala skulderna ur egen ficka.