Företags­rekonstruktion

Vi förklarar och reder ut begreppen åt dig

Vad är en företags­rekonstruktion?

En företagsrekonstruktion är ett alternativ till att ansöka om konkurs. Det är en metod som skyddar ditt företag mot konkurs och utmätning, och som ger dig chansen att bygga om och bygga upp ditt företag.

En företagsrekonstruktion är en form av skuldsanering, och kan också bestå av olika slags åtgärder för öka lönsamheten. Målet är att ditt företag ska komma ur de ekonomiska problemen och kunna fortsätta driva verksamhet, utan tunga skulder.

För att göra en rekonstruktion behöver ditt företag ha en bra affärsidé och en sund kärna. Det måste alltså finnas förutsättningar för att kunna vända situationen.

Därför ska du göra en företags­rekonstruktion

Kort sagt är en företagsrekonstruktion en metod för att undvika konkurs. Ditt företag får en andra chans. Om dina problem är tillfälliga, eller om det finns en chans till att bli lönsamma igen så är en rekonstruktion en bra väg framåt.

Att driva företag är inte alltid enkelt. Betalningsproblem kan drabba vem som helst, och uppstå på grund av flera skäl: kunder som går i konkurs, försenade betalningar, leveransförseningar, räntehöjningar på checkkrediten och så vidare. Genom en företagsrekonstruktion kan ditt företag komma ur de största problemen och få en chans till att återigen bli lönsamt.

Offentlig och frivillig företags­rekonstruktion

Det finns två olika sätt att rekonstruera ditt företag. Offentlig rekonstruktion och frivillig rekonstruktion. Vi börjar med att gå igenom offentlig rekonstruktion och dess för och nackdelar, och gör sedan detsamma för frivillig rekonstruktion.

Offentlig företags­rekonstruktion

En offentlig företagsrekonstruktion är lagreglerad, beslutas av Tingsrätten och genomförs i flera steg. Här ligger stort fokus på skuldsaneringen, och rekonstruktören utses av Tingsrätten. På möten med fordringsägare tas beslut om nedskrivning med en viss procentsats. En offentlig rekonstruktion beviljas för tre månader i taget, och inte längre än ett år.

3 fördelar vid offentlig rekonstruktion

 1. Offentlig rekonstruktion ger skydd mot både utmätning och konkurs
 2. Offentlig rekonstruktion gör att du inte måste betala gamla skulder under tiden den pågår
 3. Offentlig rekonstruktion ger rätt till lönegaranti för din personal genom staten


Alla de här fördelarna förbättrar ditt företags likviditet, och ger dig tid att lösa problem. Till exempel kan du häva dyra avtal.

3 nackdelar vid offentlig rekonstruktion

 1. Kreditupplysningsföretagen noterar din rekonstruktion och det gör din kreditvärdighet sämre. Det kan bland annat göra det svårare att teckna avtal och låna pengar.
 2. Du förlorar förtroendet hos omvärlden och kan förlora befintliga och potentiella kunder till dina konkurrenter.
 3. Formalian kan vara överväldigande och kostnaden hög. Det blir mycket pappersarbete vid en offentlig rekonstruktion, och rekonstruktören tar betalt i förskott, ibland till höga arvoden. Tänk också på att det är rekonstruktören som godkänner alla utbetalningar.

Frivillig företags­rekonstruktion

En frivillig företagsrekonstruktion är inte lagreglerad, utan är en frivillig uppgörelse om skuldnedskrivning med fordringsägarna. Den inkluderar också ett antal åtgärder där rekonstruktören hjälper företaget på fötter.

3 fördelar med frivillig företagsrekonstruktion

 1. Skuldsaneringen är inte offentlig (som den är vid offentlig rekonstruktion). Din kreditvärdighet behöver inte påverkas och därför hålls ditt företags rykte mer intakt.
 2. En frivillig rekonstruktion är oftast både enklare och billigare att genomföra än en offentlig.
 3. Varken ägare eller ledning begränsas att agera som vid en offentlig rekonstruktion.

3 nackdelar med frivillig rekonstruktion

 1. En frivillig rekonstruktion ger inte skydd mot utmätning
 2. En frivillig rekonstruktion ger inte skydd mot konkurs
 3. En frivillig rekonstruktion ger inte lönegaranti för din personal

Precis som vid en offentlig rekonstruktion så ger en frivillig rekonstruktion dig andrum och lindrar stress och press, eftersom rekonstruktören pratar med både fordringsägare och myndigheter.

Kom ihåg att att en frivillig rekonstruktion måste vara genomtänkt, planerad och och göras med framförhållning. Annars kanske du tvingas bryta överenskommelsen och hamna i en sämre situation än innan gentemot fordringsägare.

Guide: Rädda ditt företag från konkurs

Ladda ner guiden för företagaren. Läs om vanliga problemsituationer, tips på vägar framåt samt hur vi hjälper dig att undvika konkurs och personligt betalningsansvar.

Välj rätt rekonstruktion för dig

Oftast passar en offentlig rekonstruktion bättre för stora organisationer, medan en frivillig rekonstruktion är bättre för små och medelstora organisationer.

Enligt vår erfarenhet är frivillig rekonstruktion oftast är den bästa metoden. Många gånger innebär en frivillig rekonstruktion en snabbare och enklare väg till bra resultat. 

Tänk också på att en frivillig rekonstruktion är ett bra första steg eftersom den kan övergå i en offentlig rekonstruktion. 

70 procent av alla offentliga rekonstruktioner slutar i konkurs, även om nya lagkrav kan sänka den siffran något. Kraven har också höjts på offentliga rekonstruktioner, och det är svårare att få dem beviljade idag.

Så hjälper Ekoakuten dig med företagsrekonstruktion

På Ekoakuten jobbar vi mest med frivillig rekonstruktion och följer tre steg.

1. Diagnos av din ekonomiska situation

Vi ställer en diagnos av din ekonomiska situation, och ser över förutsättningarna för en lyckad rekonstruktion. Då tittar vi bland annat på balans- och resultaträkningar, leverantörsreskontra, skattekonto, affärsidé och din potential för att nå lönsamhet. Om diagnosen visar att en rekonstruktion är möjlig, så börjar vi med en handlingsplan.

2. Ta fram handlingsplan

Efter diagnosen tar vi fram en handlingsplan med åtgärder för att få företaget tillbaka på fötterna, både vad gäller skuldsanering och förändringar för att nå bättre lönsamhet.

3. Genomföra handlingsplan

Därefter genomför vi handlingsplanen. Det första vi gör är att informera alla fordringsägare om företagets ekonomiska läge och förhandla fram överenskommelser om skuldnedskrivning.

Vad som ofta ingår i företags­rekonstruktionen

När vi genomför en företagsrekonstruktion så innefattar det ofta, men inte alltid:

Samtidigt hjälper vi dig igenom de situationer som uppstår längs vägen. Till exempel tar vi de jobbiga samtalen från fordringsägare, eller för din talan med myndigheterna och domstol och bemöter ansökan om betalningsförelägganden från Kronofogden.