Har du fått en ansökan om betalningsföreläggande?

Har du som företagare fått en ansökan om betalningsföreläggande från Kronofogden? I så fall bör du agera snabbt för att undvika en rad negativa konsekvenser.

Vad är en ansökan om betalnings­föreläggande?

En ansökan om betalningsföreläggande är ett kravbrev från Kronofogdemyndigheten. Någon som har en fordran på dig har vänt sig till Kronofogden för att få hjälp med att driva in skulden.

Ofta är det inkassoföretag som ansöker om betalningsföreläggande när de, som ombud för en fordringsägare, inte lyckats få betalt.

Notera dock att du kan få en ansökan om betalningsföreläggande utan att först ha fått ett inkassokrav. Det räcker med att du har en förfallen skuld.

Vad är ett betalnings­föreläggande?

Om du inte invänder mot en ansökan om betalningsföreläggande så anses skulden vara korrekt och du måste betala. Du får en dom, ett betalningsföreläggande, som kommuniceras via brev från Kronofogdemyndigheten.

Om du istället bestrider ansökan om betalningsföreläggande så kan inte Kronofogden meddela om ett utslag. De gör istället en förfrågan hos den som framställt kravet och därefter överlämnas ärendet till Tingsrätten för bedömning, ifall fordringsägaren vill gå vidare.

Vilka konsekvenser kan en ansökan om betalnings­föreläggande få?

Redan en ansökan om betalningsföreläggande är allvarlig. En sådan innebär nämligen, om du driver aktiebolag, att bolaget får en betalningsanmärkning.* Och detta sker även om inte ansökan om betalningsföreläggande är korrekt.

En betalningsanmärkning ligger vanligtvis kvar i kreditupplysningsföretagens upplysningar i fem år och gör att du får svårt att handla på kredit, få nya lån och teckna avtal.

Om du sedan får en dom och inte betalar så gör Kronofogden ett utmätningsförfarande där de försöker använda företagets tillgångar för att betala skulden. Om utmätningen är resultatlöst så kan företaget begäras i konkurs, till exempel av fordringsägaren, inom 6 månader.

*Enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag får betalningsanmärkning först i samband med utslag/dom och inte direkt vid ansökan om betalningsföreläggande.

Guide: Rädda ditt företag från konkurs

Ladda ner guiden för företagaren. Läs om vanliga problemsituationer, tips på vägar framåt samt hur vi hjälper dig att undvika konkurs och personligt betalningsansvar.

Hur hanterar du som företagare en ansökan om betalnings­föreläggande?

Det är viktigt att agera redan när du får en ansökan om betalningsföreläggande. Annars är risken stor att problemen eskalerar.

Skicka in delgivningskvittot

Det första du måste göra är att skicka in delgivningskvittot till Kronofogden, för att meddela att du mottagit kravet. Delgivningskvittot är en blankett som kommer tillsammans med ansökan om betalningsföreläggande.

Bestrid ärendet

Om du anser att den påstådda skulden inte är korrekt så ska du bestrida ansökan om betalningsföreläggande. I bestridandet behöver du berätta varför du anser att skulden inte är korrekt.

Betala skulden om den är korrekt

Om skulden är korrekt och du har pengar så ska du betala direkt. Notera att du även i detta fall behöver du bestrida för att inte riskera att ansökan övergår i ett utslag/dom.

Om du inte kan betala…

Om skulden är korrekt men du inte kan betala så är situationen allvarligare, men även här finns saker att göra. Vi kan hjälpa dig att få andrum för att kunna lösa situationen. Till exempel genom att träffa överenskommelser med fordringsägaren eller deras ombud. Även i detta fall måste ansökan bestridas för att undvika den allvarligare formen av betalningsanmärkning som kommer efter en dom.

Vi hjälper dig

Om du får en ansökan om betalningsföreläggande så kan det vara svårt att själv hantera situationen. De flesta företagare kan inte, av naturliga skäl, den formalia som kringgärdar kontakten med Kronofogdemyndigheten och Tingsrätten.

Det finns dessutom olika åtgärder som kan sättas in i varje steg av händelsekedjan som följer en ansökan om betalningsföreläggande. Åtgärder som är situationsberoende men som minskar skadan och kan hjälpa ditt företag ur krisen.

Kontakta oss om du vill ha hjälp. Vi hjälper dig att formulera ett bestridande, träffa överenskommelser med fordringsägare och undvika misstag. Vi pratar myndigheternas språk och vet vilka åtgärder som kan vara aktuella.

Tomas Tobiasson
Obeståndsjurist

Boka en gratis konsultation

Vi börjar alltid med en första konsultation där vi lär känna dig och ditt företag.

Tillsammans löser vi dina problem

Tillsammans hjälper vi dig och ditt företag hitta bästa vägen framåt.