Har du fått en ansökan om betalningsföreläggande?

Som företagare kan du få ett betalningsföreläggande från Kronofogden. Det är ett brev som skickas om du har skulder eller obetalda räkningar.

Vad är ett betalnings­föreläggande?

Ett betalningsföreläggande är en begäran från Kronofogden om att du måste betala en skuld eller obetald räkning. Någon som har en fordran på dig har alltså tagit hjälp av Kronofogden för att driva in betalningen, genom att ansöka om betalningsföreläggande. 

Ofta anlitar fordringsägaren ett inkassoföretag som ombud för att driva in skulden. Sedan är det inkassoföretaget som ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden om de inte lyckas få betalt. 

Tänk på att du kan få ett betalningsföreläggande utan att ha fått ett inkassokrav. Det räcker att du har en förfallen skuld.

Vilka konsekvenser kan ett betalnings­föreläggande få?

Om du  driver aktiebolag betyder ett betalningsföreläggande att du har fått en officiell betalningsanmärkning. Det gör att det blir svårare att handla på kredit, eller få nya lån eller krediter.

Eftersom det saknas en fastställd dom, är det här en enklare form av betalningsanmärkning.

Anmärkningen kommer vanligtvis att ligga kvar i kreditföretagens upplysningar i fem år, även om du betalar skulden eller vinner en eventuell domstolsförhandling.

Om du driver enskild firma, så betyder inte betalningsföreläggandet att du har fått en betalningsanmärkning. Inte än, åtminstone. Men det är verkligen dags att göra något, för att undvika en betalningsanmärkning och allt tråkigt som följer med den. Om du inte betalar din skuld i tid, så får du en officiell betalningsanmärkning som ligger kvar i fem år.

Guide: Rädda ditt företag från konkurs

Ladda ner guiden för företagaren. Läs om vanliga problemsituationer, tips på vägar framåt samt hur vi hjälper dig att undvika konkurs och personligt betalningsansvar.

Hur hanterar du som företagare ett betalnings­föreläggande?

Du måste agera snabbt om du har fått ett betalningsföreläggande. Då minimerar du riskerna för dig och ditt företag. 

Här kommer en lista på vad du ska göra.

Skicka in delgivningskvittot

Först ska du skicka in ett delgivningskvitto till Kronofogden. Då erkänner du att du har tagit emot betalningsföreläggandet. Delgivningskvittot är en blankett som du får tillsammans med ansökan om betalningsföreläggande.

Fyll i datum och underskrift och skicka tillbaka till Kronofogden i det förfrankerade kuvertet. Om du inte skickar delgivningskvittot, så kommer du att få en påminnelse efter en vecka ungefär.

Om du fortfarande inte skickar det, så anlitar Kronofogden vanligtvis en delgivningsfirma för att säkerställa att de får in ett delgivningskvitto.

Ta ställning till om betalnings­föreläggandet är korrekt

Sedan behöver du ta ställning till om ansökan om betalningsföreläggande är korrekt eller inte, samt om den fastställda dröjsmålsräntan är korrekt enligt lag. Efter det så finns några olika vägar framåt, beroende på din situation.

1) Betala din skuld

Om skulden är korrekt och du har pengar så ska du betala direkt.

2) Fördröj ärendet

Om du har problem med att betala, kan du skjuta fram processen även om skulden i grunden är korrekt. Fördröj betalningarna för att undvika att skulden fastställs genom en dom. Dessutom kan du spara in på räntor och kostnader genom att vänta. 

Om du har fått ett betalningsföreläggande, men inte kan betala, så ska du kontakta oss. Vår erfarenhet är talande – företagare som fortsätter ensamma hamnar ofta i en sämre situation än innan.

Om du till exempel gör en avbetalningsplan med ett inkassobolag, så får du ofta en plan som inte går att hålla. Om du då inte betalar så riskerar du att få en dom som sedan leder till utmätning av egendom och i ett senare skede kan leda till konkurs.

3) Bestrid ärendet

Om du anser att den påstådda skulden (eller räntan) inte är korrekt, ska du bestrida. I bestridandet skall du berätta varför du anser att skulden inte är korrekt.

Vi hjälper dig med ditt betalningsföreläggande

Om du har tagit emot ett betalningsföreläggande, kan du minimera skadorna genom att ta hjälp av Ekoakuten.

Många gånger hjälper vi företagare att undvika ytterligare betalningsanmärkningar hos kreditupplysningsföretagen, och får det att stanna vid en ansökan. Vi vet när du behöver agera och hur du behöver agera.

Vi hjälper dig att formulera ett bestridande, och vet vilka andra åtgärder som kan vara aktuella. 

Kontakta oss om du vill ha hjälp. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företagare som hamnat i ekonomiska svårigheter. 

1. Börja i tid

Det är viktigt att vi tar tag i det här direkt för att ge dig bästa möjliga chans.

2. Ställ rätt diagnos

Vi hjälper dig genom att analysera ditt företag och ekonomin.

3. Sätt upp handlingsplan

Efter att vi har ställt rätt diagnos kan vi ta fram den rätta vägen framåt. 

4. Förhandla med fodringsägare

Vi sköter de tuffa förhandlingarna så att du slipper.

Tomas Tobiasson
Obeståndsjurist

Boka en gratis konsultation

Vi börjar alltid med en första konsultation där vi lär känna dig och ditt företag.

Tillsammans löser vi dina problem

Tillsammans hjälper vi dig och ditt företag hitta bästa vägen framåt.