Det här sker vid konkurs steg för steg

Konkurs är förmodligen inte något du såg framför dig när du startade ditt bolag och förhoppningsvis slipper du hamna i en konkurssituation. Detta sagt så är det inte ovanligt. Ungefär 6500 svenska företag går i konkurs varje år. Här är vad som sker steg-för-steg vid konkurs.

Företagets VD/styrelse kan själva ansöka om konkurs om företaget går dåligt. Någon som inte fått betalt för sina fordringar på ditt bolag kan ansöka om att ditt bolag ska sättas i konkurs.

Vanliga orsaker till konkurs

Här är tre situationer som kan utlösa en konkurs:

 • Du har fått ett delgivande om en klar och förfallen skuld från en delgivningsman och inte betalat inom en vecka
 • Du har fått ett utslag (en dom) från Kronofogdemyndigheten om en skuld efter att en fordringsägare ansökt om betalningsföreläggande. Kronofogdemyndigheten har gjort ett utmätningsförsök där det visade sig att ditt företag saknade tillgångar som kunde säljas för att betala fordringsägaren
 • Du har fått restförd skatt. Det vill säga du har skatteskulder som Skatteverket registrerat hos Kronofogdemyndigheten

Det här sker vid konkurs

Här är steg-för-steg vad som sker om någon begärt ditt företag i konkurs:

 1. Du får ett brev om konkursansökan från tingsrätten
 2. Du blir kallad till tingsrätten för konkursförhandling
 3. På tingsrätten blir du uppropad. Om du inte är närvarande så sätter tingsrätten bolaget i konkurs
 4. I förhandlingen finns utrymme att förklara sig och argumentera för att fordran inte är korrekt. Om du däremot bekräftar att skulden är korrekt så är konkursen ett faktum
 5. Tingsrätten fattar beslut om konkurs och tillsätter en konkursförvaltare
 6. Nu brukar det gå fort. Konkursförvaltaren tar kontakt, stämmer träff för möte och begär in din bokföring
 7. Konkursförvaltaren går igenom företagets ekonomi, styckar upp och säljer tillgångarna och betalar fordringsägarna utifrån en turordning
 8. Vid konkursens slut upphör företaget att existera

 

Konkursförvaltaren bestämmer om någon ska driva verksamheten vidare under konkursperioden eller om man ska sälja egendomen direkt. När du väl fått ett konkursbeslut har du emellertid inte längre rätt att göra någonting som rör företaget. Du blir avstängd från bolaget och har inte tillgång till företagets bankkonto.

Personligt betalningsansvar

Ett Aktiebolag är en egen juridisk person och därmed skild från dig som privatperson. Men du kan ändå bli personligt betalningsansvarig för ditt företags skulder vid en konkurs. Till exempel om du gått i personlig borgen för företaget.

Du och styrelsen kan också bli personligt betalningsansvariga om:

 • Ni missade att upprätta en kontrollbalansräkning när företaget fick kapitalbrist (när det egna kapitalet understeg hälften av aktiekapitalet) och ni inte lyckats återställa det egna kapitalet inom 8 månader
 • Ni inte skickat in årsredovisningen inom 15 månader efter räkenskapsårets slut

 

Dessutom är du alltid personligt ansvarig för att bolaget betalar sina skatter och avgifter till Skatteverket.

Alternativen till konkurs

En verksamhet som gått in i konkurs kan överleva om någon köper ut den från konkursboet.

En annan möjlighet, om det finns chanser att företaget kan överleva på sikt, är rekonstruktion. Det innebär att företaget byggs upp igen med nya förutsättningar. Under tiden som rekonstruktionen pågår så fryser man skulderna, fordringsägarna kan inte ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att få betalt och företaget är skyddat från konkurs.

Den allmänt mest kända varianten av rekonstruktion är så kallad ”offentlig rekonstruktion”. Detta innebär att en rekonstruktör utses för att genomföra rekonstruktionen.

En annat mindre känd variant är så kallad ”tyst rekonstruktion”. Detta alternativ innebär en ”frivillig förhandling” mellan parterna där man hittar unika lösningar beroende på situationen. Vi på Ekoakuten.se arbetar ofta med denna typ av rekonstruktion som i de allra flesta fall är mer fördelaktigt för dig som ägare.

Slutligen

Det allra bästa är förstås att inte hamna i en konkurssituation. Även om företaget har ekonomisk kris så finns det saker du kan göra för att undvika att det går så långt som konkurs.

Om du är i en situation där det finns uppenbar risk för konkurs kan du kontakta Tomas hos oss för att diskutera olika lösningar: tomas@ekoakuten.se eller telefon: 08 – 509 072 90.

Eller boka ett kostnadsfritt rådgivningssamtal!