Skatteskuld hos Kronofogden

Ekoakuten hjälper ditt företag med skulder som uppkommit.

Skatteskuld Kronofogden

Om du inte betalar din skatteskuld till Skatteverket efter att du har fått ett betalningskrav, så tar Kronofogden över din skuld och kommer att försöka driva in den.

Kronofogdemyndigheten lyder under Finansdepartementet och deras  verksamhet regleras bland annat i utsökningsbalken, skuldsaneringslagen och lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

En skatteskuld är en skuld till staten. Det är skillnad mot att vara skyldig ett annat företag pengar, och Kronofogden behandlar skulderna lite olika. En skuld till staten kallas för “allmän skuld” och regleras i lagen om indrivning av statliga fordringar.

När Kronofogden tar över din skatteskuld kan Skatteverket varken återta eller avskriva skulden.

Lösa skuld hos Kronofogden

Det finns olika sätt att lösa din skatteskuld hos Kronofogden, beroende på hur skatteskulden uppkom från början.

 

Om du betalade för sent

Om du betalade in skatt till Skatteverket för sent så kan du betala skulden till Kronofogden och sedan få ett överskott på ditt skattekonto.

Du kan också be Skatteverket att föra över pengar till Kronofogden, om du har pengar tillgodo där, tänk på att du fortfarande behöver betala grundavgift, ränta och kapital till Kronofogden.

 

Om du inte betalat alls

Om du inte kunde (eller kanske glömde) betala din skatt till Skatteverket, så betalar du bara hela summan till Kronofogden enligt deras krav om du har pengar.

Guide: Rädda ditt företag från konkurs

Ladda ner guiden för företagaren. Läs om vanliga problemsituationer, tips på vägar framåt samt hur vi hjälper dig att undvika konkurs och personligt betalningsansvar.

Kan jag skjuta upp eller avbetala en skatteskuld hos Kronofogden?

Ja, men det är väldigt sällsynt.

Uppskov

Om du inte kan betala din skatteskuld till Kronofogden så kan du begära uppskov. Men kraven för att få uppskov är höga, och det är sällan som Kronofogden beviljar uppskov.

Om Kronofogden beviljar uppskov, så pausar de ditt ärende medan uppskovet gäller.

Tänk på att om du har begärt anstånd hos Skatteverket med att betala din skatteskuld, så ska du också begära uppskov hos Kronofogden.

Avbetalning

Det är mycket sällsynt att Kronofogden beviljar avbetalningsplaner för skatteskulder.

Vår lösning på din skatteskuld hos Kronofogden

Oavsett om du betalade för sent, inte kan betala alls, eller behöver hjälp med avbetalning eller uppskov så kan vi på Ekoakuten hjälpa dig. Under 30 år har vi hjälpt 300 företag som hamnat i olika sorters ekonomiska problem, bland annat med skatteskulder hos Kronofogden.

På Ekoakuten är vi jurister specialiserade på ekonomi, vilket betyder att vi har koll på lagar och regler, och dessutom pratar Kronofogden och Skatteverkets språk. Vi vet vad som går att göra, vi vet hur vi ska göra det och vi hittar alltid en lösning efter dina behov.

1. Börja i tid

Det är viktigt att vi tar tag i det här direkt för att ge dig bästa möjliga chans.

2. Ställ rätt diagnos

Vi hjälper dig genom att analysera ditt företag och ekonomin.

3. Sätt upp handlingsplan

Efter att vi har ställt rätt diagnos kan vi ta fram den rätta vägen framåt. 

4. Förhandla med fodringsägare

Vi sköter de tuffa förhandlingarna så att du slipper.

Tomas Tobiasson
Obeståndsjurist

Boka en gratis konsultation

Vi börjar alltid med en första konsultation där vi lär känna dig och ditt företag.

Tillsammans löser vi dina problem

Tillsammans hjälper vi dig och ditt företag hitta bästa vägen framåt.