Skatteskuld hos Kronofogden

Ekoakuten hjälper ditt företag med skulder som uppkommit.

Skatteskuld Kronofogden

En skatteskuld behöver inte bli ett stort problem, förutsatt att du kan betala den efter betalningsuppmaningar eller betalningskrav från Skatteverket. Men, om du har en skatteskuld som förts över till Kronofogden så är situationen desto allvarligare. Då riskerar du att hamna i en ond spiral av negativa konsekvenser.

Kronofogden tar över din skuld från Skatteverket om du fått ett betalningskrav* och inte betalat din skuld (samt den nya månadens skatter) innan nästa avstämning av skattekontot.

*Betalningskrav får du från Skatteverket om du har en skuld på 10 000 kr eller mer.

Konsekvenser: Betalningsanmärkning, utmätning och risk för konkurs

När en skatteskuld förs över till Kronofogdemyndigheten så riskerar du att få en betalningsanmärkning hos kreditföretagen. En sådan brukar följas av ett samtal från banken och den gör att du får svårt att teckna avtal och få nya krediter.

Om du inte kan betala skatteskulden så kommer Kronofogdemyndigheten att göra utmätningsförsök. Det betyder att de tar eventuella pengar som finns på bankkontot, kundfordringar, inventarier och andra tillgångar för att betala skulden.

Du kan också behöva betala företagets skulder med egna pengar, något som inte alla känner till. Du kan nämligen bli personligt betalningsansvarig för ditt företags skatteskulder.

Om utmätningsförsöket misslyckas och det inte finns tillgångar som kan säljas för att betala skatteskulden, så begär Kronofogden att ditt företag ska sättas i konkurs.

Agera snabbt för att undvika betalningsanmärkning

Det finns olika åtgärder man kan vidta i alla steg av processen men det gäller att kontakta rätt instanser, ha koll på tidsfrister, fylla i rätt papper och följa alla de speciella regler som gäller för skatteskulder.

Om du gör rätt och betalar din skuld snabbt så kan du till exempel undvika betalningsanmärkning, förutsatt att det är första gången du har en skuld hos Kronofogden under en 24 månaders period. Betalningsanmärkningen hamnar under sekretess vilket innebär att den inte syns på din upplysning.

Notera dock att betalningsanmärkningen, som ligger under sekretess, blir offentlig i det fall du får en ny anmärkning inom 24 månader.

Lösa skatteskuld hos Kronofogden

Om du har möjlighet att betala din skuld så ska du betala hela summan till Kronofogden inklusive avgift och eventuell ränta.

Om du fått ett överskott på ditt skattekontot efter att skulden fördes över till Kronofogden (t.ex. ersättningar för Rot och Rut) så kan du be Kronofogden att hämta pengar från ditt skattekonto.

Notera att du själv behöver vända dig till Kronofogdemyndigheten med en sådan begäran. Det är inte något som sker automatiskt eller som Skatteverket hjälper till med.

Guide: Rädda ditt företag från konkurs

Ladda ner guiden för företagaren. Läs om vanliga problemsituationer, tips på vägar framåt samt hur vi hjälper dig att undvika konkurs och personligt betalningsansvar.

Skjuta upp eller avbetala en skatteskuld hos Kronofogden

Om du inte kan betala din skatteskuld så är situationen givetvis svårare att hantera. Det kan emellertid gå att få till ett uppskov eller en avbetalningsplan med Kronofogden.

Uppskov

Om Kronofogden beviljar uppskov, så pausar de ditt ärende medan uppskovet gäller. Du får med andra ord en tidsfrist för att kunna lösa din situation. Tänk på att du, om du begärt anstånd med betalning hos Skatteverket, också ska begära uppskov hos Kronofogden.

Avbetalningsplan

Även om det är sällsynt så kan Kronofogdemyndigheten bevilja avbetalning för skatteskulder, om högst 6 månader i normalfallet. För att få till en sådan behöver du kunna presentera en trovärdig ekonomisk plan och påvisa att du har möjlighet att hedra avbetalningarna.

Lösningar för företag i kris

Om du inte kan betala din skatteskuld så kommer Kronofogden att göra utmätningsförsök och du kan bli personligt betalningsansvarig för ditt företags skatteskulder.

Men även för företag i kris finns olika lösningar.

Du kan göra en samlad avveckling av företagets skulder – det vill säga lämna in en konkursansökan.

Ett annat alternativ är att ansöka om företagsrekonstruktion där du får hjälp att vända den ekonomiska situationen och fortsätta att driva verksamheten med nya förutsättningar. Kronofogden får inte göra utmätningar under en offentlig rekonstruktion.

I vissa fall är det fördelaktigt att ombilda företaget.

Vår lösning på din skatteskuld hos Kronofogden

Oavsett hur långt gången just din situation är så kan vi på Ekoakuten förmodligen hjälpa dig. Under 30 år har vi hjälpt företag som hamnat i olika sorters ekonomiska problem, bland annat med skatteskulder hos Kronofogden.

På Ekoakuten är vi jurister specialiserade på ekonomi, vilket betyder att vi har koll på lagar och regler. Dessutom pratar vi Kronofogden och Skatteverkets språk. Vi vet vad som går att göra, vi vet hur vi ska göra det och vi hittar alltid en lösning efter dina behov.

Läs mer om hur vi hjälper företag med skatteskulder

1. Börja i tid

Det är viktigt att vi tar tag i det här direkt för att ge dig bästa möjliga chans.

2. Ställ rätt diagnos

Vi hjälper dig genom att analysera ditt företag och ekonomin.

3. Sätt upp handlingsplan

Efter att vi har ställt rätt diagnos kan vi ta fram den rätta vägen framåt. 

4. Förhandla med fodringsägare

Vi sköter de tuffa förhandlingarna så att du slipper.

Tomas Tobiasson
Obeståndsjurist

Boka en gratis konsultation

Vi börjar alltid med en första konsultation där vi lär känna dig och ditt företag.

Tillsammans löser vi dina problem

Tillsammans hjälper vi dig och ditt företag hitta bästa vägen framåt.