Betalningsföreläggande – ett av tre kritiska dokument för företagaren

Om du som företagare har ekonomiska svårigheter så finns det tre dokument som du bör vara extra uppmärksam på. De kan nämligen utlösa en kedja av händelser som i värsta fall leder till konkurs.

Två av dokumenten handlar om betalningsföreläggande, ett annat om obetalda skatter. Om du inte agerat som du ska enligt lag så kan du, eller närstående, dessutom bli personligt betalningsansvariga för företagets skulder, även om du har ett AB.

Tre kritiska dokument

Om du får något av dessa dokument så måste du agera snabbt. Om du dröjer eller i värsta fall inte gör något alls, så kommer du att få en rad negativa konsekvenser.

1 Ansökan om betalningsföreläggande

Ansökan om betalningsföreläggande är ett brev från Kronofogdemyndigheten. Det betyder att någon, till exempel en leverantör som du är skyldig pengar, har kontaktat Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden.

När du får ett betalningsföreläggande så registreras också en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen. Men en ansökan om betalningsföreläggande betyder inte att det är rätt – föreläggandet kan bestridas och/eller dras ut på i tiden.

2 Utslag på betalningsföreläggande

Utslag på ett betalningsföreläggande är domen till ovanstående ansökan. Får du ett sådant brev så betyder det att Kronofogdemyndigheten beslutat att fordringsägaren har rätt och att du är skyldig pengar.

3 Restförd skatt

Om du inte betalat skatt och avgifter till Skatteverket trots påminnelser så lämnar Skatteverket ärendet till Kronofogdemyndigheten. Det kallas för att skatten blir restförd. Ett brev om restförd skatt är alltså en uppmaning att betala från Kronofogdemyndigheten.

Skatteverket kan sätta företaget i konkurs om inte skatter och avgifter betalas.

Ta tag i situationen direkt

Om något av ovanstående händer så är det oerhört viktigt att du tar tag i situationen direkt. Annars blir det bara värre. Det värsta du kan göra är att låtsas som att inget har hänt eller att skjuta upp. Du behöver också veta vad du ska göra för att inte förvärra din situation.

Får du något av dessa dokument så råder vi dig att kontakta oss direkt! Vi kan ge dig råd om vad du behöver göra härnäst. Det kostar inget.

Vill du sedan ha vår hjälp att lösa situationen så har vi sådana tjänster också.