Har ditt företag skatteskulder?

Vi hjälper dig med ditt företags skatteskulder.

Ditt företag har skatteskuld

Skatteskulder är faktiskt ganska vanligt bland företag. Skulden kan bland annat orsakas av  oväntade utgifter, obetald moms, uteblivna arbetsgivaravgifter eller kunder som går i konkurs eller inte betalar sina fakturor. 

Problem med skatteskulder behöver inte bli allvarligt, så länge du betalar din skatteskuld efter påminnelsen från Skatteverket. 

Men om du inte kan betala din skatteskuld, så hamnar du i ett svårare läge med allvarligare följder, både för dig personligen och för ditt företag. 

Det viktigaste är att göra något snabbt. Ju tidigare, desto bättre. Tillsammans kan vi hitta lösningar och verktyg som passar för just din situation.

Hur uppkommer skatteskulder?

Du får en skatteskuld om du inte har betalat din skatt innan den första helgen varje månad. Det är då som Skatteverket gör sin avstämning av alla skattekonton. 

Vad händer om du inte betalar en skatteskuld?

Betalningsuppmaning

Om ditt underskott är mellan 2 000 och 9 999 kronor, får du en betalningsuppmaning. Om du fortsätter ha ett underskott på ditt skattekonto så kommer du att fortsätta att få betalningsuppmaningar.

Betalningskrav

Om ditt underskott är över 9 999 kronor så får du ett betalningskrav. 

Om ditt underskott fortfarande är över 9 999 kronor när Skatteverket gör nästa avstämning, så lämnas skulden till Kronofogden för indrivning.

Kronofogden kan ta över din skuld

Det händer lite olika saker när Kronofogden tar över. Bland annat kan ditt företag få en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen, och det blir svårare att teckna avtal och låna pengar. 

Sist men inte minst kan du bli personligt betalningsansvarig för ditt företags skatteskulder. Något som många tyvärr inte vet om. Det betyder att du kan behöva betala företagets skulder med dina egna pengar.

Här kan du läsa mer om skatteskuld hos Kronofogden.

Kan man avbetala en skatteskuld?

Nej, inte riktigt. Men du kan få tillstånd skjuta fram betalningen, om Skatteverket tror att du kan betala skulden ganska snart. Ibland så beviljar Skatteverket anstånd med betalningen, om de bedömer att dina problem är tillfälliga och inte självförvållade.

I vissa fall har vi på Ekoakuten förhandlat fram en avbetalningsplan, även om det officiellt inte är en väg framåt.

Guide: Rädda ditt företag från konkurs

Ladda ner guiden för företagaren. Läs om vanliga problemsituationer, tips på vägar framåt samt hur vi hjälper dig att undvika konkurs och personligt betalningsansvar.

Hur löser du ditt företags skatteskuld?

Det finns lite olika sätt att lösa skatteskulder. Om det verkligen inte går att betala skulderna, så kan du göra en samlad avveckling av företagets skulder – alltså att lämna in en konkursansökan. 

Du kan också ansöka om en så kallad företagsrekonstruktion, där du får hjälp att vända den ekonomiska situationen och fortsätta driva verksamheten. Oftast och med få undantag så får inte Kronofogden göra utmätningar eller annan verkställighet under rekonstruktionen.

Kom ihåg att hantera dina skatteskulder medvetet och med stor skärpa genom alla steg i processen, eftersom påföljderna är både allvarliga och omfattande.

Hur uppkommer skatteskulder?

Du får en skatteskuld om du inte har betalat din skatt innan den första helgen varje månad. Det är då som Skatteverket gör sin avstämning av alla skattekonton. 

Vi hjälper dig med ditt företags skatteskulder

På Ekoakuten har vi 30 års erfarenhet av att hjälpa företag ur kriser och skatteskulder. Vi pratar samma språk som Skatteverket och Kronofogden, och vet vad som ska göras för att du ska slippa betalningsanmärkningar och personligt betalningsansvar. Vi förhandlar fram överenskommelser som hjälper ditt företag ur krisen. 

Skatteskulder ska du ta tag i snabbt, och på lite olika sätt beroende på hur långt det har gått. Vi kan ofta hjälpa företag ur den omedelbara krisen, även om det ser mörkt ut. 

1. Börja i tid

Det är viktigt att vi tar tag i det här direkt för att ge dig bästa möjliga chans.

2. Ställ rätt diagnos

Vi hjälper dig genom att analysera ditt företag och ekonomin.

3. Sätt upp handlingsplan

Efter att vi har ställt rätt diagnos kan vi ta fram den rätta vägen framåt. 

4. Förhandla med fodringsägare

Vi sköter de tuffa förhandlingarna så att du slipper.

Tomas Tobiasson
Obeståndsjurist

Boka en gratis konsultation

Vi börjar alltid med en första konsultation där vi lär känna dig och ditt företag.

Tillsammans löser vi dina problem

Tillsammans hjälper vi dig och ditt företag hitta bästa vägen framåt.