Har ditt företag skatteskulder?

Vi hjälper dig med ditt företags skatteskulder.

Ditt företag har skatteskuld

Skatteskulder är inte ovanligt bland företag och behöver inte bli ett problem, så länge du betalar din skatteskuld efter påminnelse från Skatteverket. Men, kan du inte betala din skuld så kan påföljderna bli allvarliga, både för dig personligen och för ditt företag. 

En skatteskuld är en skuld till staten och regleras i lagen om indrivning av statliga fordringar. Reglerna är således många och minsta misstag kan få allvarliga följder. Det finns olika åtgärder man kan ta, i olika steg av processen, beroende på just din situation. Ju tidigare du agerar desto bättre är förutsättningarna för att kunna hantera situationen på ett bra sätt.

Orsaker till att en skatteskuld uppkommer

En skatteskuld uppkommer om du inte har betalat ditt företags skatter innan den första helgen varje månad. Det är då som Skatteverket gör sin avstämning av alla skattekonton. Du kanske glömde att betala, betalade för sent eller inte kan betala din skatt.

Anledningarna till att företagare kan ha svår att betala sin skatt är flera. Till exempel att de har kunder som inte betalat sina fakturor och därmed behöver ligga ute med moms. Eller att företaget har trängd ekonomi och väljer att använda pengarna för att betala leverantörsfakturor istället för att betala skatt.

Vad händer om du inte betalat din företagsskatt?

Om du har kontroll över din ekonomi och dina skattebetalningar så är det ingen fara att ha ett tillfälligt minus på skattekontot.

Om underskottet på ditt skattekonto är mellan 2 000 och 9 999 kronor får du en betalningsuppmaning. Notera att uppmaningarna normalt inte skickas ut utan bara syns på ditt skattekonto, något som många missar.

Om underskottet uppgår till 10.000 kr eller mer så får du ett betalningskrav från Skatteverket. Då är det viktigt att du gör rätt och vår rekommendation är att du tar hjälp av en sakkunnig person för att slippa en spiral av negativa konsekvenser.

Om skulden inte betalats (inkluderat månadens moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatter) när Skatteverket gör sin nästa avstämning, så lämnas den nämligen till Kronofogden för indrivning.

Konsekvenser om Kronofogden tar över din skuld

När Kronofogden tar över skatteskulden så är risken stor att ditt företag får en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretaget. Då blir det väldigt svårt att få nya krediter och teckna avtal. Om du inte kan betala skatteskulden så kommer Kronofogdemyndigheten att göra utmätningsförsök. I första hand tar de eventuella pengar som finns på bankkontot, kundfordringar och inventarier för att betala skulden. Men du kan också bli personligt betalningsansvarig för ditt företags skatteskulder, vilket innebär att du behöver betala företagets skulder med egna pengar. Här kan du läsa mer om skatteskuld hos Kronofogden.

Guide: Rädda ditt företag från konkurs

Ladda ner guiden för företagaren. Läs om vanliga problemsituationer, tips på vägar framåt samt hur vi hjälper dig att undvika konkurs och personligt betalningsansvar.

Lösa skatteskuld hos Skatteverket

Skatteskulder bör tas på allvar och det finns olika åtgärder som kan vidtas i olika steg av processen beroende på hur långt din situation är gången.

Du har glömt att betala din skatt

Om du glömt att betala din skatt så får du en betalningsuppmaning eller ett betalningskrav från Skatteverket beroende på hur stort ditt underskott är. Om du har pengar så betalar du skulden till ditt skattekonto.

Tänk på att du också måste betala den innevarande månadens redovisade moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatter och att beloppet måste finnas tillgängligt på ditt skattekonto senast den 26:e i samma månad som du fick uppmaningen eller kravet.

Du betalade din skatt för sent

Skatteverket granskar företagens skattekonton den första helgen varje månad. Om du betalade din skatt efter det, så kommer du att få en betalningsuppmaning eller ett betalningskrav, beroende på hur mycket du är skyldig.

Eftersom pengarna finns på ditt skattekonto, om än försenat, så får du inga påföljder. Tänk på du måste betala den innevarande månadens moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatter och att beloppet måste finnas tillgängligt på ditt skattekonto senast den 26:e i samma månad som du fick uppmaningen eller kravet.

Du kan inte betala för du har inga pengar

Om du inte kan betala din skuld inom angiven tid, och speciellt om du fått ett betalningskrav, så blir situationen allvarligare.

En möjlig åtgärd är att begära anstånd med betalning. Då får du skjuta fram betalningen och köper dig på så sätt tid att lösa situationen. Skatteverket kan bevilja anstånd om de bedömer att dina problem är tillfälliga och inte självförvållade.

Lösa skatteskuld hos Kronofogden

När en skatteskuld gått över till Kronofogden så blir det ännu viktigare att göra rätt för att minska skada och slippa onödiga negativa påföljder.

Om du har pengar

Om du har möjlighet att lösa skatteskulden så ska du betala hela summan till Kronofogden inklusive avgift och eventuell ränta. Om du fått ett överskott på ditt skattekontot, efter att skulden fördes över till Kronofogden, så kan du begära att Kronofogden hämtar pengar från ditt skattekonto.

Det är viktigt att du gör rätt och betalar skulden snabbt. Då kan du nämligen undvika att få en betalningsanmärkning. Detta gäller om det är första gången under en 24-månadersperiod som du har en skuld hos Kronofogden.

Om du inte har pengar

Om du inte kan betala din skatteskuld kan du ansöka om uppskov eller avbetalning hos Kronfogdemyndigheten. Uppskov beviljas i vissa fall och innebär att de pausar ditt ärende medan uppskovet gäller.

Kan man avbetala en skatteskuld?

Du kan inte få en avbetalningsplan med Skatteverket men däremot, i vissa fall, med Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten kan bevilja avbetalning av skatteskuld om det bedöms som fördelaktigt för både den skuldsatte och för staten. Det brukar emellertid vara svårt för de flesta lekmän att få till en sådan. Förutom ovan nämnda krav så måste du uppvisa ordning och reda i din ekonomi och kunna presentera en trovärdig ekonomisk plan.

Vad händer om du inte kan lösa ditt företags skatteskuld?

Om du inte betalar din skatteskuld så kommer Kronofogden att göra utmätningsförsök och du kan bli personligt betalningsansvarig för ditt företags skatteskulder.

Men även i detta fall finns olika lösningar. Du kan göra en samlad avveckling av företagets skulder – det vill säga lämna in en konkursansökan.

Du kan också ansöka om en så kallad företagsrekonstruktion, där du får hjälp att vända den ekonomiska situationen och fortsätta driva verksamheten. Läs mer om olika typer av företagsrekonstruktion här.

I vissa fall är det fördelaktigt att ombilda företaget.

Vi hjälper dig med ditt företags skatteskulder

På Ekoakuten har vi 30 års erfarenhet av att hjälpa företag ur kriser och skatteskulder. Vi pratar samma språk som Skatteverket och Kronofogden och vet vad som ska göras för att du ska slippa betalningsanmärkningar och personligt betalningsansvar. Vi förhandlar fram överenskommelser som hjälper ditt företag ur krisen. 

Skatteskulder ska du ta tag i snabbt och på olika sätt beroende på hur långt det har gått. Vi kan ofta hjälpa företag ur den omedelbara krisen, även om det ser mörkt ut.

Läs mer om hur Ekoakuten kan hjälpa dig med ditt företags skatteskulder

1. Börja i tid

Det är viktigt att vi tar tag i det här direkt för att ge dig bästa möjliga chans.

2. Ställ rätt diagnos

Vi hjälper dig genom att analysera ditt företag och ekonomin.

3. Sätt upp handlingsplan

Efter att vi har ställt rätt diagnos kan vi ta fram den rätta vägen framåt. 

4. Förhandla med fodringsägare

Vi sköter de tuffa förhandlingarna så att du slipper.

Tomas Tobiasson
Obeståndsjurist

Boka en gratis konsultation

Vi börjar alltid med en första konsultation där vi lär känna dig och ditt företag.

Tillsammans löser vi dina problem

Tillsammans hjälper vi dig och ditt företag hitta bästa vägen framåt.