Företagsanalys

Vi hjälper dig analysera ditt företag.

Vad är en företagsanalys

En företagsanalys är ett grundläggande verktyg för att skapa en god överblick över ditt företags välmående och för att rita upp en karta för förbättringsområden. En företagsanalys innebär att vi kan gå igenom ekonomistyrning, lönsamhet, produktionskapacitet, personalsituation, marknad, affärsutveckling och vissa juridiska aspekter av ditt företag. Vi vänder på stenar, kartlägger risker, blickar framåt, bakåt och framförallt inåt.

Varför företagsanalys?

Den här frågan kan egentligen delas upp i först varför en företagsanalys ska göras överhuvudtaget, och varför den ska göras av en extern part.

Om vi börjar med den första frågan så finns det flera skäl till varför du gör genomföra en företagsanalys. Här kommer några (men inte alla) skäl till en företagsanalys.

  1. Du vill utveckla lönsamheten i företaget
  2. Du behöver beslutsunderlag för framtida investeringar eller förändringar
  3. Du vill bygga ut ditt företag med nya anläggningar
  4. Du önskar att städa upp ditt produktsortiment för att se vad som är lönsamt
  5. Du behöver visa en extern finansiär hur företaget fungerar
  6. Du ska genomföra en offentlig eller frivillig företagsrekonstruktion

 

Om vi fortsätter med den andra frågan, alltså varför det bör vara en extern part som genomför företagsanalysen, så är det bra av två skäl. 

För det första så slarvar tyvärr många företag med sina egna företagsanalyser. De behöver till exempel fokusera på att driva verksamheten, sälja eller producera. Och då hamnar företagsanalysen långt ner i prioriteringen. 

För det andra är det stor risk att bli hemmablind och missa viktiga saker, eftersom du analyserar den verksamhet du själv driver. En extern part kan ofta vända på stenar du kanske tvekar på, eller inte tror behöver vändas.

Guide: Rädda ditt företag från konkurs

Ladda ner guiden för företagaren. Läs om vanliga problemsituationer, tips på vägar framåt samt hur vi hjälper dig att undvika konkurs och personligt betalningsansvar.

Vad tjänar man på företagsanalys?

En företagsanalys är det bästa sättet att bygga beslutsunderlag. Att gå på magkänsla, chansa eller fatta ogrundade beslut för ditt företag är förödande och ofta kan en företagsanalys visa på motsatsen till dina initiala magkänslor.

Du får lättare att ta beslut när du har gjort en företagsanalys. Oavsett om du behöver ompositionera ditt företag, veta bästa vägen till ökad lönsamhet, klargöra vilken typ av rekonstruktion som passar dig bäst eller städa upp i ditt produktsortiment så kommer en väl genomförd företagsanalys att leda dig framåt på bästa sätt.

Ekoakutens företagsanalys

Vi har genomfört hundratals företagsanalyser för företag på flera marknader. Eftersom vi hjälper företag ur ekonomiska problem har många analyser blivit  beslutsunderlag för frivilliga företagsrekonstruktioner, medan andra analyser har resulterat i förbättringsförslag för att komma ur ekonomiska problem.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan göra rätt företagsanalys för dig och dina behov.

Tomas Tobiasson
Obeståndsjurist

Boka en gratis konsultation

Vi börjar alltid med en första konsultation där vi lär känna dig och ditt företag.