Personligt betalningsansvar för en enskild firmas skulder?

Personligt betalningsansvar för en enskild firma

Om du driver ditt företag som en enskild firma, har du personligt betalningsansvar för en enskild firma företagets skulder. Detta eftersom du och företaget är samma juridiska person. I den här artikeln svarar vi på vanliga frågor kring betalningsansvar för den som driver en enskild firma. Många väljer enskild firma som företagsform för att det […]

Skuldsanering för privatpersoner vid överskuldsättning.

Skuldsanering för privatpersoner

Skuldsanering för privatpersoner  som kämpar med stora skulder och inte kan bli kvitt dem på egen hand. Nedan förklarar vi på Ekoakuten fördelarna och nackdelarna med skuldsanering samt hur vi kan hjälpa dig med att lösa en knepig situation. Vad är skuldsanering? Skuldsanering fungerar som en alternativ avbetalningsplan, där inbetalningarna anpassas till din nuvarande ekonomi. […]

Vilka krav behöver jag uppfylla för att få skuldsanering?

Skuldsanering är ett sätt att bli fri från kvävande skulder. Men inte vem som helst kan få skuldsanering. I den här artikeln kommer vi att utforska vad skuldsanering innebär och vilka krav som måste uppfyllas för att ansöka om det. Vad är skuldsanering?  Problem med skulder kan hända vem som helst. Företagande innebär per definition […]

Vi ringer banken och löser vår akut brist på pengar

Vi ringer banken

Att ringa till sin bank för att låna mer pengar för att täcka förlusten. Det här den tredje artikel i en artikelserie, som kommer att handla om de företag som av olika orsaker drabbats av förluster i sin verksamhet. Vad som kan göras för att komma tillrätta med problemet igen och de vanligaste misstagen man […]