Vad du som företagare måste veta om skatter

Skatter är ett elände tycker många företagare. Dels kan det vara krångligt att förstå vad som gäller. Dels ska staten ha en stor del av det vi lyckats skrapa ihop. Att ha koll på sina skatteinbetalningar är emellertid en extremt viktig del av företagandet. Påföljderna om du missar något kan nämligen bli allvarliga för både företaget och dig personligen.

Här är en översikt till skatter och vad du som företagare behöver veta.

F-skattsedel

Att vara godkänd för F-skatt visar att du sköter dina inbetalningar av skatter och avgifter. Därmed blir det lättare att få uppdrag. Det är också bevis för dina uppdragsgivare att de inte behöver göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningen.

Om du inte har F-skattsedel så måste kunden dra av 30% från det du fakturerar och betala till Skatteverket. Du får alltså bara ut 70%. En avräkning görs sedan i samband med deklarationen men det kan alltså ta upp till 1,5 år innan regleringen sker. Samtidigt måste du betala moms nu. Det här leder ofta till likviditetsproblem.

Det här måste du ha koll på:

 • Du bör ha F-skattsedel, både för att kunna konkurrera och för att inte få likviditetsproblem.
 • Det är bra att visa att du har F-skattsedel genom att skriva ut det i offerter och på fakturor
 • F-skattsedel kan återkallas om du missköter betalningar av skatter eller deklarationer. Återkallad F-skattsedel kan göra det svårt att få nya uppdrag och lån från kreditgivare.

Preliminärskatt

Preliminärskatt betalas i förskott varje månad utifrån en förväntad vinst på året. Den bygger på inkomstdeklarationer för tidigare år. I samband med skattebeslut från Skatteverket, görs sedan en avstämning mellan vad du preliminärt betalat in, och hur ditt faktiska resultat blev.

Det här måste du ha koll på:

 • Preliminärsskatt ska betalas in, tillsammans med övriga skatter och avgifter, och måste vara bokförd på Skatteverkets konto senast den 12:e i varje månad (den 17:e för januari och augusti).
 • Om du anser att den preliminära skatten är för hög så kan du sänka den genom att lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Bara för att du redovisade en vinst för några år sedan behöver inte betyda att företaget går lika bra idag.
 • Även i det fall du upptäcker att företaget kommer att tjäna mer än förväntat bör du göra en ny preliminär inkomstdeklaration. Skatteverket vill att du betalar rätt skatt, varken för mycket eller för lite.

 

Moms (mervärdeskatt)

Utgående moms är den mervärdeskatt du som företagare tar ut av dina kunder vid försäljning av företagets produkter och tjänster. Det är varken en intäkt eller kostnad i din verksamhet, utan en skatt som kunden betalar och du för vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du mervärdeskatt på dem till leverantören, så kallad ingående moms.

Som företagare måste du redovisa och betala moms till Skatteverket. Det är skillnaden mellan utgående och ingående moms som du betalar.

Vad du som företagare behöver ha kontroll över:

 • Du behöver veta vilken momssats du ska ta ut för dina varor och tjänster. Den vanligaste momssatsen är 25% men vissa varor och tjänster har lägre moms eller ingen moms alls.
 • Du måste lämna in din momsdeklaration senast på förfallodagen för den period som du är momsregistrerad för. Det kan vara en gång per år, kvartal eller månad.
 • Om du inte har någon moms att betala så måste du ändå lämna in en momsdeklaration för redovisningsperioden.
 • Om du har moms att betala så ska den finnas på Skatteverkets konto senast på förfallodagen. Förfallodagen för moms är samma dag som för inlämnande av momsdeklarationen.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgift är den skatt du som företagare betalar till staten när du betalar ut lön och ersättning för arbete. Arbetsgivaravgiften finansierar socialförsäkringarna som till exempel sjukpenning, föräldrapenning och den allmänna pensionen.

Som arbetsgivare ska du skicka in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket i samband med att du betalar ut lön. I denna ska du redovisa uppgifter om bruttolön, preliminärskatteavdrag och förmåner för varje anställd. Full arbetsgivaravgift är 31.42% på den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut.

Det här måste du ha koll på:

 • Arbetsgivardeklarationen ska vara Skatteverket till handa den 12:e i varje månad (den 17:e i januari och augusti).
 • Förfallodagen för att betala arbetsgivaravgifterna är samma dag som för arbetsgivardeklarationen och betalas till ditt företags skattekonto.
 • Avgiften kan också variera t.ex. beroende på den anställdes födelseår och företagets regionala placering. Du kan till exempel vara berättigad regionalt företagsstöd.
 • Är du anställd av ditt eget AB så behöver företaget redovisa arbetsgivaravgift och dra av preliminärskatt för dig.
 • Är du ägare eller delägare till en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag så skattar du på själva vinsten i företaget. Det är alltså inte dina egna uttag som bestämmer din skatt.

Deklaration handlar mycket om skatter

Deklarationen är viktig eftersom den fastställer den slutliga skatt ditt företag ska betala.

Deklarationen bygger på företagets bokföring och är allt rätt i bokföringen så blir deklarationen ganska enkel att upprätta.

Samtidigt är skattesystemet komplext och förändras dessutom regelbundet. Det gäller att hålla sig till de regler som finns utan att behöva betala en krona mer än du behöver.

Det går inte, enligt vår uppfattning, att trolla bort skatt. Men det finns ofta smarta saker att göra för att få till en optimal planering av dagens och morgondagens skattesituation för ditt företag.

Skatterevision

Ibland gör Skatteverket en kontroll över ett företags räkenskaper, en så kallad skatterevision.

Har du rent mjöl i påsen har du inget att frukta men Skatteverkets revisorer hittar ofta saker som de har en annan uppfattning om än dig. Då är det bra att rådfråga någon med kunskap om skatter, innan du besvarar frågorna. Du behöver också ha koll på till exempel kvitton och fakturor så att du kan styrka de avdrag du har gjort som företagskostnader.

Om du lämnat osanna uppgifter i din skattedeklaration, utfört arbete utan att betala skatt på inkomsten eller försvårat skattekontrollen, så begår du skattebrott. Skattebrottslagen inkluderar förseelser av olika grov grad med böter eller fängelse som straff.

Konsekvenser om du missar att betala skatter

Att missa att betala skatt behöver inte bli ett problem om du betalar skatten när du får en påminnelse. Om du däremot inte betalar och har ett underskott på 10 000 kr eller mer på skattekontot vid nästa avstämning, så lämnar Skatteverket skulden till Kronofogdemyndigheten.

När Kronofogdemyndigheten tar över en skatteskuld kan ditt företag få en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen vilket gör det svårare att teckna avtal och låna pengar.

Skatteskulder är också allvarliga eftersom du kan bli personligt betalningsansvariga för dessa skulder och alltså behöva betala dem med egna pengar.

Mer om hjälp med skatter och skatteskulder

Vi har hjälpt många företag som fått skatteskulder och är vana vid att föra företagarens talan gentemot Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Vi hjälper också till att formulera svar på ”kniviga” frågor i samband med skatterevisioner, vilket är knepigt för den som inte känner till rättspraxis och Skatteverkets uttalanden.

Här kan du läsa mer om skatteskulder och hur vi på Ekoakuten kan hjälpa dig.

Skatter