Betalningsanmärkning: Vad du som företagare måste veta

Många företagare har någon gång känt av stressen från ansträngd ekonomi. Vikande orderingång, dippar i kassaflödet eller oförutsedda utgifter. Många gånger är problemen övergående. Andra gånger är de början till en negativ och accelererande spiral. Här är en översikt till hur en betalningsanmärkning uppkommer, vilka konsekvenser den får och några tips på hur du kan hantera situationen.

Ekonomiska svårigheter börjar ofta med en betalningsanmärkning. Men i praktiken finns det symptom långt innan dess.

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en notering hos ett kreditupplysningsföretag att en person eller organisation anses vara opålitlig som betalare.

Om du har betalningsanmärkningar så påverkar det dina möjligheter att få lån, teckna telefonabonnemang, handla på kredit, hyra lokal och ingå andra typer av avtal.

Om du har en skuld som du inte betalar kan du alltså få en betalningsanmärkning. Däremot uppkommer inte en betalningsanmärkning så fort en faktura betalas för sent.

Hur uppkommer en betalningsanmärkning?

Turordningen som leder fram till en betalningsanmärkning ser ofta ut så här:

  1. Du får en faktura från en leverantör som du inte betalar
  2. Du får en eller flera påminnelser med dröjsmålsränta och förseningsavgift
  3. Leverantören anlitar ett inkassobolag (t.ex. Intrum Justitia) som skickar dig inkassokrav
  4. Om du inte betalar inkassokravet tar inkassobolaget ärendet till Kronofogdemyndigheten och gör en ansökan om betalningsföreläggande
  5. Kronofogdemyndigheten beslutar i ärendet och kreditupplysningsföretagen (t.ex. UC) registrerar betalningsanmärkningen
  6. Därefter, om du inte reglerar skulden och tillhörande avgifter, så får du krav från Kronofogdemyndigheten som kan sluta i utmätning

 

En betalningsanmärkning för företag ligger normalt kvar i kreditföretagens upplysningar i fem år.

Det finns även annat som registreras som betalningsanmärkning, till exempel utmätningsförsök, restförd skatt, restförd bilskatt och trängselavgifter samt återtag av egendom och konkursansökningar.

Skillnad mellan aktiebolag och enskild firma

Om du driver aktiebolag så har du fått en officiell betalningsanmärkning i samband med att du får ansökan om betalningsföreläggande. Detta gäller även om du betalar skulden eller om du skulle vinna en eventuell domstolsförhandling.

Det är visserligen en enklare typ av betalningsanmärkning eftersom det ännu inte finns någon fastställd dom, men de flesta kreditgivare ser det ändå som en signal på bristande betalningsförmåga.

Om du driver en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag så kan du undvika betalningsanmärkning även om du mottagit en ansökan om betalningsföreläggande. Men du behöver agera snabbt om du vill undvika att anmärkningen blir officiellt registrerad hos kreditupplysningsföretagen.

Undvik betalningsanmärkningar

Det finns mycket du kan göra för att undvika betalningsanmärkningar. Till exempel förhandla med dina leverantörer eller avtala om en avbetalningsplan med inkassobolaget. Detta behöver du göra innan någon ansöker om betalningsföreläggande.

Det gäller alltså att agera tidigt. En uppretad leverantör är svårare att få till en uppgörelse med. Gällande amorteringsplaner så behöver du få till realistiska sådana. Annars finns risken att du fallerar i ditt åtagande och hamnar i en ännu sämre sits.

Du kommer att behöva betala dröjsmålsränta för den extra kredittid som du erhåller vid en amorteringsplan. Enligt lag är dröjsmålsräntan normalt f.n. 8,5 % (maj 2022). Dröjsmålsräntan baserar sig på den av Riksbanken fastställda referensräntan + 8 procentenheter. Dröjsmålsräntan kan också avtalas med din leverantör.

När ett inkassobolag upprättar en amorteringsplan behöver du också betala en avgift och en aviseringskostnad. Denna avgift är lagreglerad och uppgår f.n. till 170 kr/amorteringsplan. Aviseringsavgiften brukar variera mellan 25 kr och 100 kr per amortering (betalningstillfälle).

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis bör du göra allt du kan för att undvika att få betalningsanmärkningar. De medför en rad negativa konsekvenser och tidsödande administration.

Även om du kan göra mycket själv så är det ofta värt att ta hjälp. Det är enklare för ett ombud att få till uppgörelser med fordringsägare och att sätta upp realistiska avbetalningsplaner, så att inte situationen förvärras. En sakkunnig kan också lindra skadorna om det gått så långt som till betalningsanmärkning.

Ladda ner guiden Rädda ditt företag och läs mer om hur vi hjälper kunder i kris.