Har du drabbats av rättsliga åtgärder?

Det är många företagare som drabbas av olika typer av rättsliga åtgärder. Hit hör till exempel ansökan om betalningsföreläggande eller stämning, utmätningsförsök och konkursansökan. I den här artikeln ger vi en översikt till vad dessa åtgärder innebär.

Många företagare som drabbas av rättsliga åtgärder skäms över att de hamnat i en sådan situation. Men om detta drabbat dig så ska du veta att du är långt ifrån ensam.

Som bevis kan vi lyfta fram antalet ansökningar om betalningsföreläggande som gjordes under första halvåret 2021. Då var det hela 1 480 297 personer som fick brev från Kronofogdemyndigheten.

De fyra vanligaste rättsliga åtgärderna

De vanligaste typerna av rättsliga åtgärder som du som företagare kan råka ut för är följande:

1. Ansökan om betalningsföreläggande

Ansökan om betalningsföreläggande kommer som ett brev från Kronofogdemyndigheten. Det betyder att någon, ett inkassobolag eller en leverantör som du är skyldig pengar, har kontaktat Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden.

2. Stämningsansökan

Om du får en stämningsansökan betyder det att en fordringsägare kontaktat Tingsrätten för att få betalt för en skuld de anser att du har. Det som skiljer stämningsansökan från ansökan om betalningsföreläggande är att fordran är tvistig, det vill säga du har invänt mot den.

3. Utmätningsförsök

Om du inte betalar en skuld som är fastställd av Kronofogden så kan fordringsägaren ansöka om utmätning. Det betyder att Kronofogden kan sälja dina tillgångar (eller göra en löneutmätning) för att skulden ska kunna betalas.

Utmätning kan bara göras när det finns ett utslag från Kronofogdemyndigheten eller en dom från en domstol. Det gäller dock ej för skatteskulder där utmätning oftast sker automatiskt.

Ett misslyckat utmätningsförsök kan åberopas som grund för en konkursansökan. Det bevisar att företaget är på obestånd.

4. Konkursansökan

Konkursansökan kommer som ett brev från Tingsrätten. Det betyder att en fordringsägare har ansökt om att ditt företag ska försättas i konkurs. Det kan till exempel vara att du har skatteskulder som Skatteverket registrerat hos Kronofogdemyndigheten, att du fått ett utslag (dom) på ett betalningsföreläggande eller att Kronofogden gjort ett resultatlöst utmätningsförsök.

Finns det en utväg om någon vidtagit rättsliga åtgärder mot dig?

Ja, det finns utvägar beroende på hur långt gången din situation är. En ansökan om betalningsföreläggande kan till exempel bestridas och/eller dras ut på tiden. Det finns åtgärder som, om de sätts in i tid, kan skydda dig från personligt betalningsansvar.

En konkursansökan betyder inte heller att ditt företag måste sättas i konkurs. Allt för många företagare sätter enligt vår mening sina företag i konkurs utan att uttömma de sätt som finns för att låta företaget överleva.

Vi på Ekoakuten har sedan starten för 30 år sedan hjälpt företagare att komma ur rättsliga problemsituationer.

Här nedan har vi samlat länkar till sidor med nyttig information för företagare som har det ekonomiskt jobbigt.

Skatteverket
Bolagsverket
Domstolsverket
Konkurslagen
Kontroll av inneliggande ärende hos Bolagsverket
Alla bolag för att söka information om andra företag

rättsliga åtgärder