Har jag personligt betalningsansvar för ett handelsbolags skulder?

Som bolagsman i ett handelsbolag har du alltid ett personligt betalningsansvar för bolagets samtliga skulder. Enda sättet att gardera sig från ett personligt betalningsansvar är att begära sitt utträde. I den här artikeln tar vi upp vad som gäller kring betalningsansvar för handelsbolag.

Juridiskt finns det ingen skillnad mellan privata skulder för en bolagsman och de som uppkommer i handelsbolaget. Det betyder att du som är bolagsman är personligen betalningsansvarig och alltså kan bli skyldig att betala skulderna ur egen ficka.

Solidariskt ansvar mellan bolagsmännen

Betalningsansvaret är solidariskt mellan bolagsmännen. Det innebär att en fordringsägare kan kräva valfri bolagsman på sin fordran gentemot företaget. Denne har sedan rätt att kräva de andra bolagsmännen på deras del av skulden. Detta kallas för regressrätt.

En fordringsägare som inte får betalt kan anlita Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden. Det betyder att du kan tvingas sälja dina tillgångar för att betala dina skulder.

Vad kan komma att säljas för att betala en skuld som finns i handelsbolaget?

Vid en utmätning kan Kronofogdemyndigheten komma att sälja din bostad, sommarstuga, fordon och andra tillgångar av värde. De kan också använda dina privata pengar för att betala skulden.

Undantag görs för egendom som du och din familj behöver för överlevnad. Du har alltid rätt att behålla saker som är nödvändiga för ditt liv ska fungera, men tyvärr inte saker som betraktas som umbärliga, såsom en fin bil eller fritidsbåt.

Kan skulden drabba även maka/make?

Ja tyvärr är det så att även din makes/makas/sambos/partners egendom kan mätas ut för att betala företagets skulder. Men detta kan undvikas om man redan från början kan klargöra vem egendomen tillhör. Detta kan ske genom separata avtal eller uppvisande av kvitton från inköp av egendomen.

Du kan skydda egendom genom att upprätta ett äktenskapsförord eller samboavtal. Notera dock att det är en snårig djungel av regler som måste följas för att lyckas med en sådan transaktion. Följer du inte reglerna så kan ett äktenskapsförord/samboavtal bli ogiltigt.

En annan möjlig åtgärd är att skriva över huset/bilen/stugan på din maka. Men även för denna typ av överlåtelse finns det ett antal regler att ta hänsyn till.

Vad kan jag göra om bolaget har stora skulder?

Det finns en del saker man kan göra för att du som bolagsägare i ett handelsbolag ska slippa att privat egendom tas i anspråk, men det finns inga enkla lösningar. Varje fall är unikt och det finns många fallgropar att se upp med.

Det brukar också vara svårt att komma till rätta med situationen själv. Det krävs en del för att få till avtal och överlåtelsetransaktioner som håller och det brukar bli väldigt dyrt att chansa, vilket många företagare erfarit.

Därför rekommenderar vi att du tar kontakt med någon sakkunnig inom området.

Är det för sent?

Det är aldrig för sent att försöka rätta till misstag som begåtts tidigare. Samtidigt är det alltid svårare att få till en hållbar lösning om du väntar länge.

Vi har hjälpt företagare och deras familjer med den här typen av bekymmer många gånger förr och kan säkert hitta en lösning även för dig.

Ring oss på telefon 08 – 50 90 72 90 eller skicka ett mejl till info@ekoakuten.se.

 

Här kan du läsa mer om reglerna för personligt betalningsansvar för övriga bolagsformer:

Personligt betalningsansvar för ett aktiebolag
Personligt betalningsansvar för ett enskild firma

Handelsbolag regleras av Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Klicka här för att läsa själva lagtexten.