Undvika konkurs av – Tomas Tobiasson Ekoakuten

undvika konkurs

Låt företaget undvika konkurs och upplev att du och verksamheten blomstrar!

Undvika konkurs och slipp många problem.

Din verksamhet är värd en chans till. Rädda företagets och din egen personliga framtid. Att gå i konkurs är kanske det lättaste sättet att avveckla sin verksamhet. Men det är också ett mycket kostsamt sätt. Det gäller själva företaget,  dig som privatperson, din släkt och dina vänner. Det handlar både om stora ekonomiska och andra personliga värden, som kan gå förlorade när man inte kan undvika konkurs. Vi på Ekoakuten tycker att man ska göra allt för att undvika konkurs. En konkurs kan liknas vid en bolagsslakt. Det kan drabba  dig som driver ett företag, både socialt och ekonomiskt  lång tid framöver. Vi på Ekoakuten vet vad av egen och andras praktiska erfarenheter vad vi pratar om.

Det är inte bara företaget och du som drabbas av en konkurs.  Därför bör du undvika konkurs.

Det är inte bara företagsledaren som drabbas av de sociala effekterna av en konkurs. Det handlar också om äkta hälften/sambo, barn, anställda och nästan hela tjocka släkten. Tyvärr så är sanningen en annan än den bild som sägs i vår lagstiftning.  Därför är det vår uppfattning, att man alltid ska göra allt man kan för att  undvika konkurs. Det finns alltid en väg ur problemen. Det är fram till konkursbeslutet, du som avgör vad som ska ske. Efter den tidpunkten är det normalt sett konkursförvaltaren som bestämmer, hur företaget ska avvecklas. Den sociala biten kan man i liten utsträckning styra själv, men det är viktigt att vara ärlig. Att visa vem man verkligen är, göra allt man kan för att undvika konkurs och vara handlingskraftig . Att man har en konkurs bakom sig betyder inte att man är en brottsling.

Konkurs låter så enkelt och visst kan det vara så på kort sikt.

Visst låter det enkelt att skriva under en konkursansökan och sedan tar en konkursförvaltare över företagets avveckling.  Med det som händer sedan är något som de flesta  som varit med om en konkurs, tycker är bland den värsta tiden i deras liv. Efter någon/några dagar  tar konkursförvaltaren kontakt med dig för att skaffa sig en bild över vilka tillgångar bolaget har och om det finns några anställda i företaget. Det kommer också ett brev från Tingsrätten, där man som styrelseledamot är kallad till ett s.k. edgångssammanträde hos Tingsrätten. Innan man har avlagt konkurseden vid edgångsammansträdet får du inte lämna Sverige. De leverantörer och andra fordringsägare som hör av sig till dig, kan du helt enkelt berätta för att företaget har försatts i konkurs och att de ska prata med konkursförvaltaren. Det kommer även att publiceras en annons i ortstidningen under kungörelse r och kanske även en liten notis. Många av dina vänner och affärsbekanta kanske vänder dig ryggen om du har otur. Det brukar nämligen visa sig vem som är riktiga vänner och vilka som är det så länge allt fungerar som det ska.

När bolaget är försatt i konkurs  mister du kontrollen över företaget.

När Tingsrätten har tagit  beslutet om att verksamheten ska försättas i konkurs har du ingen möjlighet att påverka vad som sker längre. Konkursförvaltarens viktigaste uppgift är att försöka omvandla de tillgångar som har något värde till pengar. Det ska ske på så kort tid som möjligt, eftersom konkursboet inte får dra på sig några nya skulder i princip. Hyresvärden vill  få tillgång till lokalerna inom en månad efter konkursbeslutet, om konkursboet inte ska drabbas av mer kostnader. Denna tidspress gör att bolagets tillgångar ofta slumpas bort till en bråkdel av det verkliga marknadsvärdet. Denna tidspress gör att man mer eller mindre kan beteckna en helt regelrätt konkurs som en slakt eller bolagsplundring enligt oss.
När  kostnaderna för konkursen är betalda, med hjälp av de medel som kommit in på försäljningen så ska pengarna fördelas mellan de som har fordringar på företaget. Det görs i den turordning som lagstiftaren bestämt. Först ska konkursförvaltare och andra kostnader som konkursförvaltningen haft betalas. Sedan ska bokföraren få betalt för sitt arbete. Sedan kommer banker m.fl. som har företagshypotek i verksamheten. Därefter kommer alla andra, som leverantörer, Skatteverket….. och sist kommer du som drivit verksamheten.
I praktiken är det oftast endast konkurskostnaderna som ett konkursbo betalar och våra skattebetalare får ofta vara med och betala för en del också. Eftersom konkursförvaltarens arvode garanteras av staten. undvika konkurs

Du kan drabbas av bolagets skulder.

Den som suttit i ett bolags styrelse eller haft en ledande befattning kan drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Det betyder i praktiken att den som har suttit i styrelsen i ett företag som går i konkurs, nästan alltid kan räkna med att ekonomiskt få vara med och betala företagets skulder privat. Det gäller framför allt bolagets skatteskulder och alla andra skulder också. Många tror att man är skyddad, bara för att man har ett AB. Så är det inte!  Man undviker personligt ansvar genom att upprätta en kontrollbalansräkning och betala in de sista ”korvörena ” på sitt skattekonto. Det finns mycket annat man kan göra, för att minimera sitt betalningsansvar, om nu företaget måste gå i konkurs. Vi på Ekoakuten har både praktisk och teoretisk kunskap inom detta område. Man bör även titta på vilken dag som konkursbeslutet att tas av tingsrätten. Vi har haft en kund som valde att lämna oss,  för att anlita en ”kollega” i branschen med en väldigt fin titel och snyggt kontor i stan. Vad den här kollegan inte upplyste kunden om var att om man s försatt bolaget i konkurs tre dagar tidigare hade det  minskat det personliga betalningsansvaret för företagets skatteskulder med drygt 350 000 kr. Att man senare försökte återuppta kontakten med oss på Ekoakuten hjälpte inte. Konkursbeslutet var taget av Tingsrätten och man kan aldrig backa tiden. Lagt kort ligger med andra ord.undvika konkurs. undvika konkurs
Personligt betalningsansvar för företagets skulder.

Vi på Ekoakuten kan hjälpa dig att undvika konkurs.

Ditt liv behöver inte se ut så här. Vi på Ekoakuten kan hjälpa dig, att undvika konkurs eller minska smällen för dig och din familj. Oftast kan vi tillsammans med dig utveckla din olönsamma verksamhet till en liten guldgruva. För det var väl en liten guldgruva som du tänkt dig, en gång när verksamheten startades. Skulle vi tillsammans komma fram till att företaget ska avvecklas, så gör vi det tillsammans. Ett företag som avvecklas genom oss, gör det under ordnade former, allt för att undvika en konkurs. undvika konkurs

Ta ansvar och visa att du är handlingskraftig. Ring oss på Ekoakuten 0770-33 99 25.

Varför inte ringa oss direkt, för en helt kostnadsfri första rådgivning? Du har inget att skämmas över. Genom att ta kontakt med oss  visar du handlingskraft och att du tar fullt ansvar för ditt företag och din egen framtid. Skulle det vara så illa att vi inte ser någon annan möjlighet än att lämna in en konkursansökan lovar vi dig att vi kommer att se till att din  egen ekonomi och förtroendet för dig drabbas så lite som möjligt. Vi har en statistik som säger att vi lyckas undvika konkurs i 90% av de företag som tar kontakt med oss.
Ta  telefonen och ring 0770 33 99 25, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag till en ljusnande och framgångsrik morgondag. Du kan också välja att använda vårt formulär, här nedan. Så ringer vi dig strax eller en tid som du själv väljer. undvika konkurs
Unvik konkurs ta kontakt med ekoakuten

Kontakt önskas

Genom att fylla i vårt formulär, Så kan du få en snabb kontakt med oss. Vi kommer att ringa dig inom någon timma. Vi kommer att skicka artiklar som vi tro att kan vara intressanta för dig  direkt i din mejlbox. undvika konkurs

    Vi tackar för att du registrerar dig och vi kommer att kontakta dig inom 48 timmar. (Normalt inom någon timma.)

    Eller som Vi brukar säga. Det gamla är förgånget , något nytt har kommit!

    undvika konkurs