Välj en sida
Tvistemål

Tvistemål, Tvistemålslösning, Ekoakuten.se, Tomas Tobiasson

Att det uppkommer tvistemål externt eller internt i företag är ganska vanligt.

Att det uppkommer tvister mellan företag eller inom ett företag är ganska vanligt tyvärr. Att det skall vara högt till ”tak” och att man inte alltid är överens om allting är helt normalt. Men om en tvist eller konflikt blir långvarig kan det vara skadligt för alla inblandade parter. Det kanske inte är så stora saker som är grundorsaken till en tvist egentligen. Men av en liten fjäder kan det bli en höna och den hönan kan stjälpa hela företaget om det vill sig riktigt illa.

Ett tvistemål kan lösas på många olika sätt.

Det finns många sätt att lösa en konflikt eller en tvist. Ofta räcker det med att de som är inblandade sätter sig ner runt ett bord och diskuterar fram en lösning som kan accepteras av alla parter. Men ofta så är de inblandade inte beredda att acceptera en sådan lösning. Då kan man välja att låta t.e.x. en domstol avgöra saken.

Att låta en tvistemål gå till domstol.

Många företag väljer att låta en tvist med en kund eller leverantör avgöras genom rättsligaåtgärder. Något som både tar tid och är ganska dyrt. Det är inte ovanligt att ett s.k. tvistemål kan ta både två och tre år innan det avgörs. Vid en sådan process riskerar företaget att få betala motpartens rättegångskostnader, som ofta kan sluta på betydligt högre belopp än det som parterna tvistar om. Ofta så brukar domstols förhandlingarna sluta med att man kommer överens om en s.k. förlikning. D.v.s. en uppgörelse mellan parterna där ofta en av parterna skall erlägga en fastställt belopp.  Ingen av parterna är nöjda. Men man har ändock träffat en frivillig uppgörelse som båda kan acceptera.

Ett snabbare lösning kan vara att anlita någon utomstående för att undvika process i domstol och offentlighet.

Ett snabbare och betydligt mer kostnadseffektivt sätt är att anlita någon som kan medla mellan parterna som är inblandad i tvisten. En sådan medling går ofta snabbt och mycket tid kan så sätt användas bättre än till att bråka. För bråk är ju knappast inget som någon annan tjänar på än respektive parts juridiska ombud. Vi på Ekoakuten.se brukar alltid rekommendera en sådan här lösning. Ibland så kan det vara bra om varje part anlitar ett ombud som försöker hitta en uppgörelse. Tänk vad skönt att kunna sova gott om natten och slippa oroa sig för tvisten.

Vi på Ekoakuten.se kan vara ditt ombud.

Vi på Ekoakuten.se har lång erfarenhet av att lösa tvistemål. Vi gör det oftast på ett enkelt och effektivt sätt. Genom att vi försöker medla mellan de parter som är inblandade i tvisten. Ibland löser vi det gemensamt genom att den andra parten också anlitar ett eget ombud. Det är ofta lättare om förhandlingarna sker mellan ombuden och att de föreslagna uppgörelserna förankras hos parterna före något fastställs. Man upprättar ett förlikningsavtal mellan parterna. När båda parter sedan fullföljt sin del av avtalet är allt frid och fröjd.

Kontakt med Ekoakuten.se

Det är enkelt att komma i kontakt med Ekoakuten.se. Enklast är det att man tar telefonen och ringer oss på telefon 0770 – 33 99 25 eller klickar på kontaktbilden här nedanför.

Tvistemål, Tvistemålslösning, Ekoakuten.se, Tomas Tobiasson

Klicka på bilden!

Du kan läsa mer om hur en domstolsprocess går till genom att klicka här.