Har jag personligt betalningsansvar för en enskild firmas skulder?

Om du driver ditt företag som en enskild firma är du alltid personligt betalningsansvarig för företagets skulder. Detta eftersom du och företaget är samma juridiska person. I den här artikeln svarar vi på vanliga frågor kring betalningsansvar för den som driver en enskild firma.

Många väljer enskild firma som företagsform för att det känns som det enklaste sättet att komma igång. Dessvärre är det en företagsform som innebär strikt personligt betalningsansvar och som är kostsam att avveckla.

Juridiskt finns det ingen skillnad mellan privata skulder och de som uppkommer i företaget. Det betyder att du kan tvingas sälja alla dina tillgångar, för att betala dina skulder. Om du inte säljer dina saker frivilligt kan dina fordringsägare ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att få betalt.

Vad kan komma att säljas för att betala en skuld som finns i företaget?

Vid en utmätning kan Kronofogdemyndigheten komma att sälja din bostad, sommarstuga, fordon och andra tillgångar av värde. De kan också använda dina privata pengar för att betala skulden.

Undantag görs för egendom som du och din familj behöver för överlevnad. Du har alltid rätt att behålla saker som är nödvändiga för att ditt liv ska fungera, men tyvärr inte saker som betraktas som onödiga, såsom en fin bil eller fritidsbåt.

Kan skulden även drabba make eller maka?

Ja tyvärr är det så att även din makes/makas/sambos/partners egendom kan mätas ut för att betala företagets skulder. Här finns det dock mycket som kan göras i preventivt syfte, till exempel att redan från början klargöra vem egendomen tillhör.

Du kan skydda egendom genom att upprätta ett äktenskapsförord eller samboavtal. Notera dock att det finns regler som måste följas. Följer du inte reglerna så kan ett äktenskapsförord/samboavtal bli ogiltigt.

En annan möjlig åtgärd är att skriva över huset/bilen/stugan på din maka. Men även för denna typ av överlåtelse finns det ett antal regler att ta hänsyn till.

Vad kan jag göra om jag har stora skulder i företaget?

Det finns vissa saker man kan göra för att du som driver en enskild firma ska slippa att privat egendom tas i anspråk, men det finns inga enkla lösningar. Varje fall är unikt och det finns många fallgropar att se upp med.

Det brukar också vara svårt att komma till rätta med situationen själv. Det krävs en del för att få till avtal och överlåtelsetransaktioner som håller och det brukar bli väldigt dyrt att chansa, vilket många företagare erfarit.

Därför rekommenderar vi att du tar kontakt med någon sakkunnig inom området.

Är det för sent?

Det är aldrig för sent att försöka rätta till misstag som begåtts tidigare. Samtidigt är det alltid svårare att få till en hållbar lösning om du väntar för länge.

Vi har hjälpt företagare och deras familjer med den här typen av bekymmer många gånger förr och kan säkert hitta en lösning även för dig. Ring oss på telefon 08 – 50 90 72 90 eller skicka ett mejl till info@ekoakuten.se.

 

Här kan du läsa mer om reglerna för personligt betalningsansvar för övriga bolagsformer

Personligt betalningsansvar för ett aktiebolag
Personligt betalningsansvar för ett handelsbolag

Enskilda firmor regleras i firmalagen. Klicka här för att läsa själva lagtexten.