Välj en sida
Har du fått en ansökan om betalningsföreläggande?

Betalningsföreläggande för aktiebolag.

Driver du aktiebolag så har du nu erhållit en officiell betalningsanmärkning. Det är visserligen en enklare typ av en betalningsanmärkning eftersom det ännu inte finns någon fastställd dom ännu. Denna anmärkning kommer att ligga kvar i de olika kreditföretagens upplysningar i fem år normalt. Detta gäller även om du betalt skulden eller om du skulle vinna en ev. domstolsförhandling. Det finns olika sätt att lösa en sådan här situation på. Ring 0770-33 99 25 till oss på Ekoakuten.se så kan vi berätta mera om hur du kan undvika mer bekymmer. Det första samtalet är alltid helt kostnadsfritt.

Betalningsföreläggande för enskildfirma eller mot privatperson.

Är du privatperson eller driver en enskild firma så kan du ännu undvika betalningsanmärkning. Men det är nu hög tid att agera för att slippa de tråkigheter som en officiell betalningsanmärkning alltid innebär. Ring 0770-33 99 25 till oss på Ekoakuten.se så kan vi berätta mera om hur du kan undvika mer bekymmer. Det första samtalet är alltid helt kostnadsfritt.  
Har du drabbat av rättsligaåtgärder?

Det gäller nu att erkänna mottagandet av den ansökan om betalningsföreläggande som du nu har fått.

 

 

Tillsammans med ansökan om betalningsföreläggande har du också fått en blankett ”Delgivningskvitto”. Denna blankett fyller du i med datum och din underskrift och återsänder till Kronofogdemyndigheten. Det finns ett för frankerat kurvetet som finns med i det brev som du erhållit från Kronofogdemyndigheten.

Vad händer om du inte skickar in ”delgivningskvittot”?

Om du inte återsänder delgivningskvittot så kommer du att få en påminnelse efter någon vecka. Skickar man ändå inte in delgivningskvittot, kommer Kronofogden normalt att anlita en delgivningsfirma för att se till att de får in ett delgivningskvitto. Det betyder att en person har fått i uppgift att delge dig betalningsföreläggandet.

Är betalningsföreläggande är korrekt eller inte?

Bland det första man gör är att ta ställning är om ansökan om betalningsföreläggande är korrekt eller inte. Är skulden korrekt i grund och botten, tror många att det inte är så mycket att göra. Men även om den är korrekt, finns det ändå vissa möjligheter att undvika den fastställs av Kronofogdemyndigheten. Men det behövs oftast någon sakkunnig att rådfråga. Vi på Ekoakuten.se har den kunskap som krävs. Vi har hjälpt många företag och privatpersoner förr.
Är det så att du inte anser att den påstådda skulden är korrekt, ska du bestrida skulden. I bestridandet skall du även berätta varför du anser att en skuld inte är korrekt. Vi på Ekoakuten.se kan hjälpa till att formulera ett sådant bestridande.  

Du är skyldig att betala kostnader för amorteringsplan.

Du är också skyldig att betala en kostnad när ett inkassobolag upprättar en amorteringsplan och en aviseringskostnad. Denna avgift är lagreglerad och uppgår f.n. till 170 kr/amorteringsplan. Aviseringsavgiften brukar variera mellan 25 kr och 100 kr per amortering(betalningstillfällen). Du är även skyldig att betala dröjsmålsränta för den extra kredittid som du erhåller vid en amorteringsplan.  Enligt lag är dröjsmålsräntan normalt f.n. 8 % (2020). Dröjsmålsräntan baserar sig på den av Riksbanken fastställda referensräntan + 8 procent enheter. Dröjsmålsräntan kan också vara avtalad med din leverantör.

Vad händer om jag inte betalar det inkassokrav du fått?

Om du inte betalar ett inkassokrav så finns det stor risk för att Inkassobolaget ansöker om ett s.k. betalningsföreläggande gent emot dig. Det innebär att du riskerar att få en officiell betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen. En officiell betalningsanmärkning gör det svårare för dig att fortsätta handla på kredit eller få nya lån/krediter. En betalningsanmärkning finns normalt kvar i 3 år om du är privatperson och i 5 om det är ett företag som fått en anmärkning.

Ta hjälp från oss på Ekoakuten! Vi hjälper dig gärna! Ring oss på telefon 0770-33 99 25 eller mejl oss på info@ekoakuten.se

Visst kostar det några kronor att anlita oss. Men det brukar oftast stanna på ett belopp ca 1 000 kr/inkassokrav. Jämför man denna kostnad är detta väldigt billigt, jämfört vad en officiell betalningsanmärkning kan  komma att kosta dig. Sitt inte med armarna i kors! Ring oss redan idag! eller varför inte skicka oss ett mejl på info@ekoakuten.se. Vi väntar på att få kontakt med dig!
Kontakta oss påEkoakuten.se

Länkar till andra sidor som kan vara bra att ha ibland.

Vår länkar kan hjälpa dig att hitta rätt här på nätet. Ofta är det svårt att hitta saker och ting att läsa på internet. Man sitter och funderar lite över olika saker men hittar liksom aldrig fram. Därför har vi på Ekoakuten här samlat de vanligaste sidorna som man behöver känna till när ett företag har det lite ekonomiskt jobbigt. Det här är en service som vi bjuder på. Bra länkar till andra sidor från Ekoakuten.se