Lite om företaget som vi tidigare hjälpt

Företag som vi tidigare hjälpt

                                                 Företag som vi tidigare hjälpt att lösa sina ekonomiska problem.

Tillverkande företag som åter blev en guldgruva igen.

Företag som vi tidigare hjälpt exempel företag nr 1 var några år sedan Tomas Tobiasson hjälpte företaget i exemplet att komma på fötter igen. Men det är ändå ett lysande exempel på hur man kan vända situationen för ett företag som bara hade några få dagar kvar till konkurs till att åter bli en liten guldgruva för sina ägare.

Skilsmässa och bristande på företagets administration var det som hade orsakat bekymren.

Det hela rör sig om ett familjeföretag, som hade varit igång flera år och bedömdes av många som ett välskött och välmående företag. Problemen började efter att den dåvarande ägaren gått igenom en skilsmässa och då drabbades av en livskris. Denna kris fick även företaget att börja krackelera. Orsaken var att de tidigare äkta makarna fördelat arbetet mellan sig, genom att en hade skött försäljning och produktion och den andre skötte företagets ekonomi och pappersarbete. Båda makarna var nöjda med denna uppdelning av arbetsbördan och det hade fungerat bra i många år.

När makarna bestämt sig för att gå skilda vägar, valde man att mannen ekonomiskt löste ut företaget i samband med bodelningen och att hustrun valde att avsluta sitt engagemang vad gällde pappersjobbet och bokföringen. Mannen löste del hela genom att anlita en bokföringskonsult som hade en prisbild som passade in i sammanhanget. Efter en tid började det att komma lite otrevliga brev i brevlådan. Det rörde sig om inkassokrav, brev från skatteverket gällande ej inlämnade deklarationer…..

Ny verksamhetsgren

Samtidigt hade man startat upp en ny verksamhetsgren i företaget. Det gällde ett helt nytt sätt att kunna montera företagets produkter till en bråkdel av kostnaden mot tidigare ofta tids- och kostnadskrävande montagearbete. Företaget såg en ljusnande framtid med många miljoner som snart skulle rulla in. Problemet var bara att företagaren hade utnyttjat hela företagets checkkredit för att finansiera den nya verksamhetsgrenen och glömt bort att informera banken om den nya verksamhetsgrenen. Tilläggas bör också att bankens kontaktman flyttat till annan ort och den nya handläggaren inte reagerat på de förändringar som ägt rum.  Att den bokföring som fanns  var över 6 månader gammal och absolut inte speglade den verkliga ekonomiska ställning som bolaget befann sig i. Att bolagets revisor inte heller blivit informerad och att man var över 3 månader sen med att upprätta företagets årsredovisning, gjorde inte saken lättare precis.

Företagaren bestämde sig för att ta kontakt med Ekonomiakuten för att få expert hjälp.

I det här företaget  hade allt som man inte får missköta blivit åsidosatt från företagets ledning. Efter lite diskussioner med ägare och den interna ledningen beslöts att Tomas Tobiasson skulle göra ett försök att rädda det som kunde räddas efter bästa förmåga.

Stoppa inte huvudet i sanden

Det första som Tomas Tobiasson och hans personal fick starta sitt uppdrag med var att ”sprätta post”. Ägaren hade inte ”orkat” öppna den post som kommit. Han hade precis som många andra av våra klienter valt att ”skydda” sig psykiskt genom att stoppa huvudet i sanden. Det var flera månaders post som aldrig öppnats. Inte så konstigt att företaget hade bekymmer.

Företag som vi tidigare hjälpt

Stoppa inte huvudet i sanden!

Företag som vi tidigare hjälpt. Exempel nr 1.

Efter att ha tillbringat nästan en vecka som post öppnare på företaget, så började man äntligen kunna se vart det lutade mot. Att vi samtidigt fick flera telefonsamtal från upprörda fordringsägare under tiden som fick tas om hand, behöver vi väl inte påpeka. Men så var det i alla fall. Alla fick samma svar. ”Du får lugna ner dig lite, vi behöver tre veckor på oss att ta reda på vad som ska ske. Vi har som ambition, att alla ska få betalt”. Efter ett par veckors hårt arbete  hade vi tagit  fram ett förslag som innebar,  att alla oprioriterade fordringsägare fick ett förslag om att avskriva 50% av sin fordran och att man erhöll resterande del inom 180 dagar. Banken fick samma förslag i princip, trots förmånsrätt  vid ett konkursutbrott. Vidare  hade vi förhandlat fram en uppgörelse med skatteverket, som innebar en avbetalningsplan på förfallna skatter och avgifter. Vi hade också lyckats upprätta ett förslag på  s.k. kontrollbalansräkning.

Så här gjorde vi för att lösa det här företagets bekymmer.

Efter att ha presenterat förslaget för samtliga inblandade fordringsägare beslöts att vår föreslagna plan skulle sättas i verket. Man beslöt vidare att byta ut företagets revisor och bokförare. Efter enskilda förhandlingar och överläggningar med bankens kreditavdelning,  förhandlades en annan typ av uppgörelse fram. Denna innebar att man ”frös” 50% av sina fodringar under 5 år, resterade del skulle amorteras av under kommande 5 år och en mycket blygsam ränta skulle utgå på den del som skulle amorteras av under 5 år.

Uppgörelse med skatteverket och övriga fordringsägare

Med skatteverket  träffades uppgörelse om en amorteringsplan. Två av de övriga fordringsägarna ville inte, till en början, acceptera vårt förslag om skuldnedskrivning. Men efter påtryckningar från övriga fordringsägare lyckades vi till sist  få med dessa trilskande fordringsägare till att acceptera vårt förslag till uppgörelse. Vidare fastställdes den av oss upprättade och föreslagna  kontrollbalansräkningen, som hade till syfte att undanröja det personliga betalningsansvar som styrelsens hade solidariskt. Sedan  genomfördes strukturella förändringar i bolaget och en koncern bilades.

Vad hände sedan?

Ingen anställd fick lämna bolaget och Tomas Tobiasson fick ett löpande konsultuppdrag under två år, för att säkerställa att ingen ny ekonomisk kris skulle uppkomma. Tomas Tobiasson har lämnat företaget, som idag är ett väl fungerande företag. Kreditbetyget är i dag AAA och verksamheten genererar ett bra resultat.

Detta är ett bra exempel på hur ett rekonstruktionsärende kan gå till.

 

Vill du se fler företag som vi tidigare hjälpt tidigare. Klicka här.

Kontakta oss!

Företag som vi tidigare hjälpt

Kontakt önskas

Genom att fylla i vårt formulär, Så kan du få en snabb kontakt med oss. Vi kommer att ringa dig inom någon timma. Vi kommer att skicka artiklar som vi tro att kan vara intressanta för dig  direkt i din mejlbox.

    Vi tackar för att du registrerar dig och vi kommer att kontakta dig inom 48 timmar. (Normalt inom någon timma.)

    Om du inte skulle vilja ha ytterligare mejl från oss,  sänd ett mejl till stopp@angamato.se, så fixar vi det också.