Konsultbyrån

Konsultbyrå vi hjälpt tidigare, Ekoakuten.se, Tomas Tobiasson

Konsultbyrån som vi räddat från konkurs. Den här konsultbyrån som vi hjälpte för några år sedan fick också ett lyckat slut. Företaget är ett av de ledande företagen inom branschen och på den ort de är verksamma.

Orsaken till problemen konsultbyrån hade var stark expansion och en bristande ekonomisk kontroll.

Företaget hade drabbats av växtvärk, efter en stark expansion under några år. Man hade som så många andra företag, valt att gå från två anställda konsulter, till att vara ett tiotal på bara tre år. Vidare trodde man att bolaget gick med vinst, men tyvärr så var verkligheten en annan. Bolagets ekonomifunktion hade misskötts. Konsultbyrån

Ekonomiansvarig lyckades ordna nya bankkrediter, som tog slut samma dag som de beviljats.

Ekonomiansvarig som var anställd på konsultbyrån hade flera gånger erhållit nya krediter för att hålla näsan över vattenytan. Kortsiktiga lösningar som innebar att det redan nästa vecka behövdes nya pengar och nya krediter o.s.v. Nu hade även skatteverkets fordringar, börjat överlämnas till kronofogdemyndigheten för indrivning. Konsultbyrån

Banken började tröttna på de löften som konsultbyrån aldrig infriade.

Banken hade tröttnat på ständigt uteblivna löften om att pengar skulle komma in nästa vecka. Med andra ord, snaran började dras åt och paniken kom smygande. Banken hade börjat fundera på att säga upp krediterna och ville ha ett möte tillsammans med ekonomiansvarig och ägare på konsultbyrån.

Ägaren fick ett personligt tips från en kompis och tog kontakt med oss.

Genom en gammal personlig kontakt, får ägaren höra talas om att vi fanns. Vi hade hjälpt vännen med hans företag, något år tidigare.  Detta tips ledde till ett förutsättningslöst telefonsamtal och några dagar senare ett personligt digitalt möte via Skype. Vid detta samtal  konstaterar vi tillsammans med ägaren att något måste göras, om företaget inte skulle försättas i konkurs. Vi bokade tid för ett personligt sammanträffande i den verkliga världen, på kundens kontor. Med vid detta möte var även ekonomiansvarig. Konsultbyrån

Företagets skulder var på 3 000 000kr och tillgångarna på ca 250 000kr.

Konstaterades att företaget hade skulder på ca 3 miljoner kronor och tillgångar på ca 250. 000 kr,  en förlust på 2 750 000 kr och ändå  fanns mycket osäkerhet bakom presenterade siffror. Ekonomiansvarig började tala om en massa dolda värden, såsom goodwill, kunskap …… Även samtal med bolagets auktoriserade revisor genomfördes samma dag. Det visade sig att man lyckats dupera även denna person, med att verksamheten gick bra. Nu började han svettas och hoppade av sitt uppdrag efter någon vecka, för att inte drabbas av ytterligare obehag p.g.a. hans brister angående bolagets ekonomiska ställning.

Det hade varit ett långt och jobbigt besök på konsultbyrån.

Därefter  valde vi att avbryta mötet och alla inblandade såg en mörk framtid inom kort. Vi hade telefonkontakt redan nästa morgon och beslutade att ändå satsa några timmar på fallet. Efter lite dividerande och många samtal mellan oss och företaget, såg vi ändå att det fanns en möjlig lösning, samtidigt som vi insåg att chansen att lyckas var liten. Men det fanns ändå en liten chans, för företaget att åter komma på banan. Tomas Tobiasson fick i uppdrag att ta fram ett förslag på en lösning.

Redan nästa dag var det dags att ta fram en preliminär arbetsplan.

Efter några dagars funderande, analysarbete  och flera timmars telefonsamtal kunde en mycket grov nulägesanalys presenteras, tillsammans med en preliminär handlingsplan. Sagt och  gjort. Man hade inte många dagar på sig och  visste  att det fanns en konkursförhandling utsatt vid tingsrätten redan nästa vecka. Man sammankallade till ett styrelsemöte per telefon samma kväll. Förslaget presenterades för styrelsen och ett bankbesök bokades in redan påföljande dag. Inga muntra bankmänniskor mötte oss vid detta möte precis. De hade jagat vd och ägare under flera veckor. Banken hade lämnat meddelande och skrivit brev till bolagets ägare, dock utan resultat. Stämningen var alltså inte den bästa. Tomas Tobiasson tog hand om taktpinnen och presenterade nuläget och en preliminär handlingsplan för banken. De skakade på huvudet och talade om att man egentligen inte var intresserad av att hjälpa till. Men eftersom företaget varit banken trogen i många år och att det ändå såg ut som en hypotetisk chans att bolagets framtid kunde räddas, så beslöt de att ge förslaget någon vecka till.

Den kommande veckan blev mycket arbetsintensiv. Många samtal med samtliga inblandade konsulter, anställda, leverantörer m.fl. Konkursförhandlingen gick att skjuta upp några veckor, i avvaktan på en slutlig lösning. Ett slutligt förslag på handlingsplan upprättades, fastställdes av styrelsen och godkändes temporärt av banken. Ny redovisningskonsult och revisor tillsattes också.

Vi arbetade efter en fastställd arbetsplan som gjorde att vi lyckades.

Tomas Tobiasson på Ekoakuten och ägaren hjälptes sedan åt att tillsammans arbeta efter fastställd plan. Verksamheten minskades till 50% av konsultantalet och det genomfördes även andra kostnadsbesparande åtgärder. Efter ca 1 år var företaget på banan igen och man hade arbetat tillbaka större delen av den tidigare upparbetade förlusten. Idag har huvudägaren valt att bli statsanställd (pensionär) på deltid och jobbar vidare med en halvtidstjänst på företaget som hobby. Företagets verksamhet är överlåten till nya ägare, som bedriver verksamheten vidare i samma goda anda. Numera under kontrollerade former med ekonomirapportering och struktur.

Det är inte alltid bra med stark tillväxt och hög omsättning.

Exemplet har lärt många (jämte mig),  att det inte är den höga omsättningen man ska eftersträva. Siffran på sista raden är viktigast , enligt vårt förmenande. Visst är det bra med tillväxt, men det får inte ske på bekostnad av lönsamheten.

Det finns alltid möjlighet att hitta en hållbar lösning, även för dig och ditt företag.

Om du känner igen dig i någon eller flera av ovanstående känslor,  kan vi redan här berätta att det finns olika sätt att lösa upp knutarna. Vi ska berätta  om det längre ned på sidan. Men först ska vi berätta lite mer om oss.

Tycker du det här låter intressant och vill veta mer?

Då är du välkommen att ta kontakt med oss på telefon 0770-339925, skicka oss ett mejl på info@angamato.se. Du kan också välja att  använda vårt kontaktformulär här nedanför. Så kan vi börja med en rent förutsättningslös diskussion, utifrån ditt företags unika förutsättningar.  Konsultbyrån

Skall du bli nästa företag som vi skall hjälpa? Kontakta oss!

Konsultbyrån som vi räddat från konkurs

Kontakt önskas

Genom att fylla i vårt formulär, Så kan du få en snabb kontakt med oss. Vi kommer att ringa dig inom någon timma. Vi kommer att skicka artiklar som vi tro att kan vara intressanta för dig  direkt i din mejlbox.

    Vi tackar för att du registrerar dig och vi kommer att kontakta dig inom 48 timmar. (Normalt inom någon timma.)

    Om du inte skulle vilja ha ytterligare mejl från oss,  sänd ett mejl till stopp@angamato.se, så fixar vi det också.