Skuldsanering av företag

 

Skuldsanering av företag

 

Det finns i princip två möjligheter att genomföra skuldsanering företag. Antingen frivillig rekonstruktion eller offentlig rekonstruktion. Den vanligaste och enklaste typen av en skuldsanering av företag är den frivilliga rekonstruktionen. Det är alltid du som företagare som bestämmer vilken typ av skuldsanering som du vill använda dig av i just ditt företag. Innan du bestämmer dig för vilken typ av rekonstruktion företagets skall använda sig av. Behöver du veta vilka för och nackdelar som de olika skuldsaneringstyperna har. Om du väljer fel form av skuldsanering kan det stå företaget dyrt i efterhand. Ta gärna kontakt med oss för att en första fingervisning om vilken form, som passar din situation allra bäst.

Offentlig rekonstruktion av företag.

Offentlig skuldsanering är reglerad i ”Lagen om företagsrekonstruktion (1996:764). Lagen har ändrats några gånger sedan den kom till. En offentlig företagsrekonstruktion handläggs normalt sett av den tidigare företagsledningen under överinseende av en advokat eller liknande.

Företagets styrelse ansöker hos Tingsrätten om företags-rekonstruktion. Ansökan bör vara utförlig för att Tingsrätten ska kunna bedöma företagets möjlighet att överleva i framtiden, efter en eventuell företagsrekonstruktion.

Det är Tingsrätten som fattar beslut om att inleda ett rekonstruktionsarbete eller inte.  Fattar Tingsrätten beslut om att inleda en företagsrekonstruktion, utses en rekonstruktör av Tingsrätten.

Efter att man inlett en offentlig företagsrekonstruktion är det mycket formalia som krävs. Det gäller att jobba effektivt om man skall lyckas få tillstånd en lyckad företagsrekonstruktion.

Den offentliga rekonstruktionen av företag lämpar sig för lite större företag som drabbats av en obeståndssituation.

Man skall också vara medveten om att många offentliga rekonstruktioner ofta i slutändan avslutas med en konkurs.

En annan nackdel med den offentliga rekonstruktionen är att den är förenat med ganska höga initialkostnader, eftersom den som utses som rekonstruktör skall betalas i förskott och att dessa arvoden är relativt höga.

Här kan du läsa mer om Lagen om företagsrekonstruktion.

Frivillig skuldsanering av företag

Frivillig skuldsanering innebär uppgörelse  fordringsägarna. Det är ofta den bästa vägen för att nå ett bra resultat och en diskret handläggning. Frivillig skuldsanering av företag, har fördelen att den inte offentliggörs på samma sätt som en skuldsanering av företag som genomförs enligt lagen om företagsrekonstruktion.

Andra beteckningar för frivillig skuldsanering är ”underhandsackord” eller ”bondackord”.

Frivillig  skuldsanering av företag är inte lagreglerad. Det handlar helt enkelt om en frivillig uppgörelse om skuldnedskrivning mot företaget, från fordringsägarnas sida. Det är oerhört viktigt att den här typen av skuldsaneringar för företag görs på ett korrekt sätt. För att man inte senare skall kunna bryta upp en tidigare överenskommelse.

För att en frivillig skuldsanering av företag ska bli lyckad,  krävs det en rad andra åtgärder i kombination med ett ackord.

Den frivilliga skuldsaneringen är oftast den enklaste och billigare än den offentliga rekonstruktionen av ett företag.

Om den frivillig skuldsanering skulle misslyckas kan den alltid övergå i en offentlig rekonstruktion av ett företag.

Denna typ av skuldsanering lämpar sig bäst för de lite mindre företagen och är i regel lite enklare att genomföra.

En annan fördel med den här typen av skuldsanering är att man inte begränsar den nuvarande ägaren/företagsledningen i möjligheten att fritt agera i företaget.

Vårt arbetssätt med skuldsanering.

1

Analys av den ekonomiska situationen.

Innan vi kan ställa en rätt diagnos på ditt företag, gör vi alltid en analys av företagets situation. Det är alltid bättre att veta, hur det står till i företaget. Genom vår gedigna erfarenhet, kan vi ofta komma tillbaka med en siktlig analys och ett preliminärt kostnadsförslag vad vårt deltagande skulle innebära. Sedan är det du som bestämmer vad som skall ske.

2

Framtagande av handlingsplan

När vi gjort vår första översiktliga analys av företaget. Brukar vi nästan alltid behöva lägga ytterligare några dagar, för att dyka djupare i företagets ekonomiska bekymmer. Här är det viktigt att vi regelbundet stämmer av det vi kommer framtill tillsammans. Det är du som är experten på ditt företag och vi på att lösa upp de jobbiga knutarna.

När sedan analysen är klar, övergår vårt arbete till att ta fram en handlingsplan. Det är sedan utifrån den som vi fortsätter vårt gemensamma arbete med en positiv utveckling av företagets ekonomi.

3

Genomförandet av handlingsplanen

När sedan analysen är klar, övergår vårt arbete till att ta fram en handlingsplan. Det är sedan utifrån den som vi fortsätter vårt gemensamma arbete med en positiv utveckling av företagets ekonomi.

Under tiden får vi också ofta biträda våra uppdragsgivare med andra bekymmer som kan uppkomma på vägen. Ibland är det till exempel en fordringsägare som ringer och vill ha betalt. Då är det viktigt att vi får tackla den här fordringsägaren, redan från början. Det kan också vara en annan fordringsägare som ansöker om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Då hjälper vi med att bemöta detta. Vi hjälper också till om företaget skulle kontaktas av domstolen.

Vi står alltid på din sida och gör allt som det står i vår makt för att rädda ditt företag från konkurs.

Kontakta oss

Du kan också boka ett diagnossamtal eller ladda ner vår folder Ekonomiska Bekymmer genom att klicka på knapparna här under.

 Våra kontor

Stockholm                                                                   Göteborg                                                          Malmö                                                            Orsa                                

Mästersamuelsgatn 60, 8tr                                         Fabriksgatan 7, 3tr                                           Adelsgatan 21                                               Järnvägsgatan 27 B

111 21  STOCKHOLM                                                412 50  GÖTEBORG                                       211 22  MALMÖ                                            794 30  ORSA

Telefon 08 – 509 072 90                                             Telefon 031 – 706 00 35                                   Telefon 040- 655 01 35                                  Telefon 0250 – 553 411