Skatteproblem

 

Skatt är ett elände eller är det?

Skatter är väl ett elände för de flesta av oss företagare. Om företaget går bra ska Staten ha sin beskärda del av det vi lyckats skrapa ihop. Men det är ganska sunt att betala skatt (har vi hört).

Samtidigt tycker vi att det är dumt att betala en enda krona mer är vad man behöver. Vårt skattesystem är ganska komplext och förändras nästan varje vecka. Om vi valt att driva en verksamhet, får vi rätta oss efter gällande regler. Att skälla på Skatteverkets personal hjälper  inte mycket. Det är våra förtroendevalda politiker som har skrivit reglerna. Är vi missnöjda med reglerna, får vi ta det med dem och deras tjänstemän.

Skatteproblem

Deklaration handlar mycket om skatt.

När vi hjälper dig med din deklaration,  går vi igenom de förutsättningar som gäller för just dig och ditt företag. Det man ska tänka på, är att man ska använda de regler som finns för att planera dagens och morgondagens skattesituation. Att trolla bort någon skatt för all framtid, går inte enligt vår uppfattning. Vi jobbar för att finna den bästa lösningen  just för dig

Skatterevision

Ibland gör Skatteverket en kontroll över ett företags räkenskaper. Det här kallas för skatterevision. Det finns olika typer av skatterevision. Har du rent mjöl i påsen har du inget att frukta. Men ofta hittar Skatteverkets revisorer något man har en annan uppfattning om än dig. Då är det bra att man har någon att rådfråga, innan man går och besvarar allt för ”kniviga” frågor. Då kan vi på Ekoakuten.se vara en bra rådgivare för dig.

Skatteprocesser

Ibland har Skattemyndigheten och du olika syn på saker och ting som gäller din skatt. De brukar vara bra på att skriva sina små kärleksbrev till oss företagare. Då gäller det att formulera sina svar på ett korrekt sätt, något som  vi sysslar med dagligen. Det är inte alltid  skatte-mannen/kvinnan har rätt. Även om de ofta har det. När man formulerar sina svar, är det viktigt att känna till  rättspraxis och Skatteverkets uttalanden. Annars har man inte mycket att komma med.

Kontakta oss

Du kan också boka ett diagnossamtal eller ladda ner vår folder Ekonomiska Bekymmer genom att klicka på knapparna här under.

 Våra kontor

Stockholm                                                                   Göteborg                                                          Malmö                                                            Orsa                                

Mästersamuelsgatn 60, 8tr                                         Fabriksgatan 7, 3tr                                           Adelsgatan 21                                               Järnvägsgatan 27 B

111 21  STOCKHOLM                                                412 50  GÖTEBORG                                       211 22  MALMÖ                                            794 30  ORSA

Telefon 08 – 509 072 90                                             Telefon 031 – 706 00 35                                   Telefon 040- 655 01 35                                  Telefon 0250 – 553 411