Personligt betalningsansvar för Handelsbolag

Personligt betalningsansvar för Handelsbolag. ,

Personligt betalningsansvar för Handelsbolags skulder.

Som bolagsman i ett Handelsbolag har man alltid ett personligt betalningsansvar för Handelsbolagets samtliga skulder. Det är tyvärr vad som gäller för bolagsmän i Handelsbolag. Enda sättet att gardera sig från ett personligt betalningsansvar för Handelsbolagets skulder är att begära sitt utträde. Personligt betalningsansvar för Handelsbolag

Det personliga betalningsansvaret är solidariskt mellan bolagsmännen i ett Handelsbolag.

Den som är bolagsman i ett handelsbolag  har ett solidariskt betalningsansvar för bolagets samtliga skulder. Det solidariska betalningsansvaret betyder en fordringsägare kan kräva valfri bolagsman på sin fordran gentemot företaget. Denne har sedan rätt att kräva handelsbolagets bolagsmän på sin del av skulden. Detta benämns normalt för regressrätt.

Vad betyder personligt betalningsansvar för Handelsbolags skulder i praktiken?

Den som är bolagsman i ett handelsbolag har alltid ett personligt betalningsansvarig för företaget skulder. Juridiskt  finns det ingen skillnad mellan privata skulder och de som uppkommer i handelsbolaget. Det betyder att en fordringsägare kan, genom att anlita Kronofogdemyndigheten få betalt för sina fordringar. Personligt betalningsansvar för Handelsbolag

Vilka saker kan komma att säljas för att betala en skuld som finns i Handelsbolaget?

Vid en utmätningsförrättning kan man komma att mäta ut din bostad, sommarstuga, privata pengar, fordon och andra saker som inte behövs för ditt och din familjs överlevnad.

Den som är bolagsman i ett handelsbolag är alltid personligt betalningsansvarig för företagets skulder. Juridiskt  finns det ingen skillnad mellan privata skulder och de som uppkommer i företaget. Det betyder att du kan tvingas sälja alla dina tillgångar, för att betala dina skulder. Personligt betalningsansvar för Handelsbolag innebär, att om du inte säljer dina saker frivilligt kan detta göras genom att dina fordringsägare tar hjälp av Kronofogdemyndigheten för att få betalt.

Kan en skuld i ett handelsbolag även drabba maka? */

Ja tyvärr är det så att din maka indirekt kan drabbas av att egendom som tillhör henne/honom, kan ianspråktas för företagets skulder. Men detta kan undvikas om man redan från början kan klargöra vem egendomen tillhör. Detta kan ske genom separata avtal eller uppvisande av kvitton från inköp av egendomen.

Vi kan ju alltid upprätta ett äktenskapsförord eller?

Ja man kan alltid upprätta ett s.k. äktenskapsförord för att skydda enskild egendom från att ianspråktas för en skuld från ett handelsbolag som make*/ är bolagsman i. Men här finns det en ganska snårig djungel av regler som måste följas. Vårt råd är att man tar kontakt med en sakkunnig person för att lyckas med en sådan transaktion. Vi på Ekoakuten.se är en bra kontakt för att reda ut vad som gäller för just dig. Enklaste sättet att få kontakt med oss är att ringa på telefon 0770-33 99 25 eller skicka ett mejl till info@ekoakuten.se .

Jag skriver över huset/bilen/stugan… på min maka. */

Ja, visst kan man göra det. Men för denna typ av transaktion finns det ett antal regler att ta hänsyn till. Därför är vårt råd att ta kontakt med en sakkunnig person för att lyckas. Vi på Ekoakuten.se är en bra kontakt för att reda ut vad som gäller för just dig. Enklaste sättet att få kontakt med oss är att ringa på telefon 0770-33 99 25 eller skicka ett mejl till info@ekoakuten.se .

Det är väl för sent att göra något nu?

Det är aldrig för sent att försöka rätta till misstag som begåtts tidigare. Om man kommer i sista stund blir det alltid svårare att få till en hållbar lösning. Vi har hjälpt familjer och enskilda med den här typen av bekymmer tidigare och kan säkert finna en lösning även för dig och din familj. Dra dig inte för att kontakta oss på Ekoakuten.se. Enklaste sättet att få kontakt med oss är att ringa på telefon 0770-33 99 25 eller skicka ett mejl till info@ekoakuten.sePersonligt betalningsansvar för Handelsbolag

 Att anlita någon annan kostar ju pengar.

Ja, tyvärr är det så att även vi på Ekoakuten.se måste leva och få betalt på något sätt för vår kunskap. Därför måste även vi få betalt för den tid som vi lägger ned på att hjälpa dig med en bra och hållbar lösning. Men som de flesta av våra kunder säger så får man verkligen valuta för de pengar man lägger på en bra rådgivning i sådana här situationer.

Att sköta allting själv och chansa på att allt blir korrekt är inte hållbart, chansa inte.  Visst kostar det en slant att anlita vårt företag, men i relation till de värden som normalt kan räddas åt dig och dina närmaste är det alltid lönsamt att slå oss en signal på Ekoakuten. Enklaste sättet att få kontakt med oss är att ringa  på telefon 0770-33 99 25 eller skicka ett mejl till info@ekoakuten.se.

Vilken lagstiftning gäller för handelsbolag?

Handelsbolag regleras av Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Genom att klicka här kan du läsa själva lagtexten .

Vad gäller för regler för personligt betalningsansvar för övriga bolagsformer.

Genom att klicka på bilderna nedanför så länkas du vidare till den sida som behandlar respektive bolagsform.

Personligt betalningsansvar för en Enskilds firmas skulder 

 

*/ Med Maka avses även Make/sambo/registrerat partnerskap.