Personligt betalningsansvar för en Enskilds firmas skulder.

Personligt betalningsansvar för en Enskilds firmas skulder, Ekoakuten.se,

Personligt betalningsansvar för en Enskild firmas skulder.

Om man driver sitt företag som en enskild firma är man alltid ansvarig  för företagets skulder. Det är tyvärr detta som gäller för dig som valt denna företagsform. Företagsformen var kanske den enklaste  lösningen för att komma igång med ditt företag, men när verksamheten ska avvecklas är det tyvärr ofta väldigt kostsamt.

Vad betyder detta i praktiken?

Den som innehar ett företag som drivs som en enskild firma, är alltid betalningsansvarig för företagets skulder. Juridiskt  finns det ingen skillnad mellan privata skulder och de som uppkommer i företaget. Det betyder att du kan tvingas sälja alla dina tillgångar, för att betala dina skulder.

Om du inte säljer dina saker frivilligt kan detta göras genom att dina fordringsägare tar hjälp av Kronofogdemyndigheten för att få betalt. Personligt betalningsansvar för en Enskilds firmas skulder

Vilka saker kan komma att säljas för att betala en skuld som finns i företaget?

Vid en utmätningsförrättning kan man komma att mäta ut din bostad, sommarstuga, privata pengar, fordon och andra saker av större värden. Undantag görs för egendom  som behövs för dig och din familjs överlevnad. Du har alltid rätt att få behålla saker som är nödvändiga för ditt fortsatta liv ska fungera, tyvärr inte den där fina bilen som du kanske har eller den där fritidsbåten o.s.v.

Vad kan jag göra om jag har stora skulder i företaget?

Bedriver man en enskild firma finns det lite saker som man kan göra för att slippa att privat egendom tas i anspråk, det finns inga enkla lösningar. Varje fall är unikt och kräver mycket eftertanke. Här finns det många fallgropar att se upp med. Därför rekommenderar vi att man tar kontakt med någon sakkunnig inom området. Vi på Ekoakuten.se kan kanske hjälpa dig. Enklaste sättet att få kontakt med oss är att ringa oss på telefon 0770-33 99 25 eller skicka ett mejl till info@ekoakuten.se. Personligt betalningsansvar för en Enskilds firmas skulder

Kan en skuld drabba även make */

Ja tyvärr är det så att din makes */ egendom  kan ianspråktas för företagets skulder.  Det kan undvikas om man redan från början kan klargöra vem egendomen tillhör. Här finns det mycket som kan göras i preventivt syfte. Vårt råd är att man tar hjälp av någon sakkunnig. Vi på Ekoakuten.se är en bra kontakt för att reda ut vad som gäller för just dig. Enklaste sättet att få kontakt med oss är att ringa, telefon 0770-33 99 25 eller skicka ett mejl till info@ekoakuten.se .

Men vi kan ju alltid upprätta ett äktenskapsförord eller Samboavtal?

Ja, man kan alltid upprätta ett s.k. äktenskapsförord, för att skydda egendom. Men här finns det regler som måste följas. Följer man inte reglerna så kan ett äktenskapsförord/samboavtal bli ogiltigt.

Vårt råd är att man tar kontakt med en sakkunnig person för att lyckas med en sådan transaktion. Vi på Ekoakuten.se är en bra kontakt för att reda ut vad som gäller för just dig. Enklaste sättet att få kontakt med oss är att ringa oss på telefon 0770-33 99 25 eller skicka ett mejl till info@ekoakuten.se .

Jag skriver över huset/bilen/stugan… på min make */.

Ja visst kan man göra det. Men för att denna typ av överlåtelser finns det ett antal regler att ta hänsyn till. Därför är vårt råd  att ta kontakt med en sakkunnig person för att lyckas med en sådan  transaktion. Vi på Ekoakuten.se är en bra kontakt för att reda ut vad som gäller för just dig. Enklaste sättet att få kontakt med oss är att ringa oss på telefon 0770-33 99 25 eller skicka ett mejl till info@ekoakuten.se .

Det är ju redan för sent att hinna göra något nu.

Det är aldrig för sent att försöka rätta till misstag som begåtts tidigare, men om man kommer i sista stund blir det alltid svårare att få till en hållbar lösning. Vi har hjälpt familjer och enskilda med den här typen av bekymmer tidigare och kan säkert finna en lösning även för dig och din familj. Dra dig inte för att kontakta oss på Ekoakuten.se. Enklaste sättet att få kontakt med oss är att ringa oss på telefon 0770-33 99 25 eller skicka ett mejl till info@ekoakuten.se.

Att anlita någon annan kostar ju pengar.

Ja tyvärr är det så att även vi på Ekoakuten.se måste leva och få betalt  för vår kunskap. Därför måste även vi få betalt för vårt arbete. Vi vågar lova dig att våra insatser är lönsamma för dig. Enligt vad våra kunder säger så får man verkligen valuta för de pengar man lägger på en bra rådgivning hos Ekoakuten. En satsad krona på vårt biträde brukar ge minst 100 kr tillbaka till våra kunder. En rätt bra affär i slutändan.

Att sköta allting själv och chansa på att allt blir korrekt gjort fungerar inte, det har många fått erfara tidigare, bli inte ytterligare en som chansar.

Visst kostar det en slant att anlita vårt företag. Men i relation till de värden som normalt kan räddas åt dig och dina närmaste är det alltid lönsamt att slå oss en signal på Ekoakuten. Enklaste sättet att få kontakt med oss är att ringa oss på telefon 0770-33 99 25 eller skicka ett mejl till info@ekoakuten.sePer

Vilken lagstiftning gäller för enskilda firmor?

Enskilda firmor regleras i firmalagen. Genom att klicka här kan du läsa själva lagtexten .sonligt betalningsansvar för en Enskilds firmas skulder

Vad gäller för regler för personligt betalningsansvar för övriga bolagsformer.

Genom att klicka på bilderna nedanför så länkas du vidare till den sida som behandlar respektive bolagsform.

Personligt betalningsansvar för Handelsbolag. , 

*/ Med Make avses även Maka, Sambo eller den person man ingått partnerskap med.