Personligt betalningsansvar

Personligt betalningsansvar för ett företags skulder.

 

Om du är personligen ansvarig för ett företags skulder, beror vilken företagsform som du bedriver/bedrivit verksamheten i. Nedan har vi valt att kortfattande förklara vad som gäller för de vanligaste företagsformerna i Sverige.

Personligt betalningsansvar för ett företags skulder kan drabba alla människor som driver olika typer av företag. Det kan även komma att gälla dig som innehar ledande befattning inom företaget. Vilket personligt betalningsansvar för ett företags skulder är beroende av vilken företagsform som du valt att driva din verksamhet med. Läs mer vad som gäller för just ditt företag, genom att klicka på respektive bild här nedan. Känner du dig osäker så dra dig inte för att ta kontakta oss på Ekoakuten.se. Vi har som vår livsuppgift att hjälpa företagare med just denna fråga.

Personligt betalningsansvar

Personligt betalningsansvar för ett Aktiebolag(AB) skulder.

För ett aktiebolag finns normalt sett inget personligt betalningsansvar för Aktiebolagets skulder. Men om du har bristande kontroll på ditt aktiebolags ekonomiska ställning, kan man drabbas av strikt personligt ansvar för aktiebolagets skulder. Detta gäller dig som är ägare, styrelseledamot, styrelsesuppleant eller innehar ledande befattning i Aktiebolaget.

Klicka här för att läsa mer om vad som gäller.

Klicka här för att läsa mer om vad som gäller för dig som driver eller sitter i styrelsen i ett Aktiebolag
Personligt betalningsansvar

Betalningsansvar för en Enskild firma.

Den som bedriver sitt företag som en enskild firma, är alltid personligt betalningsansvarig för den företagets alla skulder. Du som privatperson och den Enskilda Firmans ev. tillgångar och skulder hänger ihop. Vad betyder det för mig? Klicka här för att läsa mer om vad som gäller för dig som driver en enskild firma. Tyvärr kan man sällan göra något åt det strikta betalningsansvar som en enskild firma alltid innebär. Men det finns en del saker som kan göras för att skydda din familjs ekonomi i framtiden.  Det är därför vi på Ekoakuten.se nästan alltid avråder våra klienter för att använda sig av företagsformen enskild firma.
Klicka här för att läsa mer om vad som gäller för dig som driver enskild firma
Personligt betalningsansvar

Personligt betalningsansvar för dig som är delägare(bolagsman) i ett Handelsbolag.

I ett Handelsbolag finns det minst två eller flera bolagsmän/kvinnor. Dessa bolagsmän är enligt lagens mening personligt ansvariga för Handelsbolagets samtliga skulder. Det betyder att en bolagsman i ett handelsbolag alltid kan tvingas att betala företagets skulder ur egen ficka. Detta betyder att en fordringsägare kan kräva en eller flera bolagsmän personligen för en fordran. Den bolagsman som betalar skulden kan sedan kräva de andra bolagsmännen på den del av skulden som tillhör dem
Klicka här för att läsa mer om vad som gäller för dig som är bolagsman i ett Handelsbolag

Betalningsansvar för dig som är kommanditdelägare eller komplementär i ett Kommanditbolag.

Ett Kommanditbolag är i princip samma sak som ett handelsbolag. Skillnaden är att ett kommanditbolag består normalt av en komplementär och en eller flera kommanditbolags-delägare.

Den som är komplementär i ett Kommanditbolag har personligt betalningsansvar för Kommanditbolagets samtliga skulder.

Medan den som är kommanditbolags-delägare har ett tidigare fastställt ansvars belopp om vanligen 1 000 kr.

Det betyder att en Komplementär i ett Kommanditbolag alltid kan tvingas att betala företagets skulder ur egen ficka.

Klicka här för att att läsa mer vad som gäller för just dig som har anknytning till ett kommanditbolag.

 

 

 

 

Kontakta oss

Du kan också boka ett diagnossamtal eller ladda ner vår folder Ekonomiska Bekymmer genom att klicka på knapparna här under.