Har du fått en ansökan om betalningsföreläggande?

 

Ett brev från kronofogden är inget som någon företagare vill ha. Men det är inte ovanligt. I den här artikeln får du veta vad ett betalningsföreläggande är och vad du behöver göra om du mottagit ett sådant.

Vad är ett betalningsföreläggande?

 

Ett betalningsföreläggande är en begäran från Kronofogden om att du måste betala en skuld eller obetald räkning. Någon som har en fordran på dig har alltså tagit hjälp av kronofogden för att driva in betalningen, genom att ansöka om betalningsföreläggande.

Ofta anlitar fordringsägaren ett inkassoföretag som ombud för att driva in skulden. Sedan är det inkassoföretaget som ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden om de inte lyckas få betalt.

Men, notera alltså att du kan få ett betalningsföreläggande utan att först ha fått ett inkassokrav. Det räcker med en förfallen skuld.

Har du drabbat av rättsligaåtgärder?

Skillnaden mellan betalningsföreläggande för aktiebolag, enskild firma och privatperson

 

Driver du aktiebolag och får ett betalningsföreläggande så betyder det att du fått en officiell betalningsanmärkning. En sådan gör det svårare för dig att handla på kredit eller få nya lån/krediter. Det är visserligen en enklare typ av en betalningsanmärkning eftersom det ännu inte finns någon fastställd dom.

Anmärkningen kommer att ligga kvar i de olika kreditföretagens upplysningar i fem år normalt. Detta gäller även om du betalar skulden eller om du skulle vinna en eventuell domstolsförhandling.

Är du privatperson eller driver en enskild firma så innebär inte betalningsföreläggandet att du har fått en betalningsanmärkning än. Men det är hög tid att agera för att slippa få en officiell sådan och de tråkigheter som det alltid innebär.

Om du inte betalar skulden inom uppsatta tidsramar så får du en officiell betalningsanmärkning. En sådan ligger normalt kvar hos kreditföretagen i 3 år för privatperson och 5 år för en enskild firma.

 

Det här behöver du göra om du fått ett betalningsföreläggande

Här är två saker du behöver göra om du fått ett betalningsföreläggande:

 

1 Skicka in delgivningskvittot

Det första du måste göra om du mottagit ett betalningsföreläggande är att erkänna att du mottagit det.

Det gör du genom att skicka in det som kallas delgivningskvitto till Kronofogdemyndigheten. Delgivningskvittot är en blankett som du får tillsammans med ansökan om betalningsföreläggande. Denna blankett fyller du i med datum och din underskrift och återsänder till Kronofogdemyndigheten i det förfrankerade kuvertet.

Om du inte återsänder delgivningskvittot så kommer du att få en påminnelse efter någon vecka. Skickar du ändå inte in delgivningskvittot, kommer Kronofogden normalt att anlita en delgivningsfirma för att se till att de får in ett delgivningskvitto.

 

2 Ta ställning till om betalningsföreläggandet är korrekt

Därefter behöver du ta ställning till om ansökan om betalningsföreläggande är korrekt eller inte, samt om den fastställda dröjsmålsräntan är korrekt enligt lag. Om du anser att den påstådda skulden (eller räntan) inte är korrekt, ska du bestrida. I bestridandet skall du berätta varför du anser att skulden inte är korrekt.

Är skulden korrekt i grund och botten, tror många att det inte är så mycket att göra. Men även i detta fall finns vissa möjligheter att fördröja processen. Genom en fördröjning kan du lyckas undvika att den fastställs av Kronofogdemyndigheten och blir till en officiell betalningsanmärkning.

 

Slutligen

 

Det bästa är förstås att undvika att någon ansöker om betalningsföreläggande. Till exempel genom att komma överens med leverantören eller göra upp en amorteringsplan med inkassobolaget.

Men, även om du mottagit ett betalningsföreläggande så finns det alltså fortfarande möjligheter att slippa en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen, med allt vad det innebär. Du behöver dock veta hur och när du ska agera, hur ett bestridande ska formuleras och vilka andra åtgärder som kan vara aktuella.

Kontakta oss om du vill ha hjälp. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företagare som hamnat i ekonomiska svårigheter.

Kontakta oss påEkoakuten.se