Bokföring

Ekonomiska rapporter

Bokslut

Årsredovisning

 

Alla företag måste ha löpande bokföring. Då skapar man ett tryggare liv i företaget. 

Alla företag måste ha ekonomisk kontroll. Bokföring är något som vi gör för att vi ska hålla kontroll på ett företags ekonomiska utveckling. Som företagare är det viktigt att kontinuerligt följa företagets ekonomiska utveckling. Om det är något som inte fungerar riktigt som det var tänkt gäller det att snabbt rätta till det. Vi brukar säga att, det här med pengarna kan liknas vid blodet i en människokropp.

Precis som blodet i vår kropp är det viktigt att man har kontroll vart pengarna används till.  Det gäller med andra ord att se till att de används på bästa sätt och för att göra det så måste man ha god kontroll på sina räkenskaper.

Om man läser vår lagstiftning, skall alla utgifter och kostnader bokföras inom 48 timmar. Men i praktiken så har våra domstolar och myndigheter godkänt att det skall göras senast inom två månader sedan de uppkommit.

Vi anser dock att bokföring är en färskvara och bör hela tiden hålla uppdaterad. Det gör att du som företagare har kontroll på ditt företags, ekonomiska situation. Det gör också ditt företagande enklare och därmed ett skönare liv för dig.

Alla dessa rapporter som man inte förstår.

Vi möter ständigt företagare som spyr galla över alla dessa rapporter som de kanske inte alltid förstår. Det är självklart att man inte förstår alla papper som våra datorer bara sprutar ut. Men det är egentligen inte så svårt, det är som att lära sig cykla brukar vi säga. Det hela handlar egentligen om plus och minus, hela tiden och det är ju något vi fick lära oss i skolan. Men om du är intresserad av att läsa vad en rapport säger så kan även du lära dig det. De företag som väljer att anlita oss för att hjälpa till med sin bokföring får lära sig detta helt gratis. Det gör att många företagare går och väntar på vårt gemensamma månads möte. Då går vi gemensamt igenom de olika rapporterna som vi tagit fram i bokföringen. Vi tittar också på saker som kan förändras för att göra företaget mer lönsamt. En av våra klienter berättade under ett av våra månadsmöten att han tyckte det var synd att hans tidigare bokförare inte haft dessa genomgångar med honom. Sedan kom kommentaren ”tänk vad enkelt det är när man får kontroll på sin ekonomi och hur man lär sig att tjäna pengar”. Visst är det enklare när man förstår vad banken och ekonomerna pratar om.

Årsbokslut.

När året har gått till ända, är det dags för att upprätta en bokslut. Det är då man verkligen kontrollerar hur företaget har utvecklats ekonomiskt under året. Det är mycket som ska vändas på och varje siffra i bokföringen. Bokföringen skall stämmas av med verkligheten. Man måste göra en fysisk inventera av bl.a. företagets varulager. Om man inte gjort det löpande skall även avskrivningar på företagets maskiner och inventarier göras.

Sedan har vi det där med inkomstskatten som de flesta av oss företagare vill undvika. Det går normalt inte att undvika skatt på våra vinster. Men genom att planera företagets vinst så kan man skjuta en del av skatten på framtiden. 

Årsredovisning.

Driver man ett aktiebolag måste man offentliggöra sitt företags resultat inom 7 månader från bokslutsdagen. Detta gör man genom att upprätta en s.k. årsredovisning. Denna årsredovisning skall sedan sändas insändas till Bolagsverket. Gör man inte det inom föreskriven tid så får man förseningsavgifter. Dessa avgifter är inte avdragsgilla för företaget. Om man inte kommer in med sin årsredovisning 15 månader efter bokslutsdagen, får har företagets styrelse personligt betalningsansvar. Det personliga betalningsansvaret innebär att företagets ev. fordringsägare kan utkräva betalning för sin fordran. Man riskerar att utredas för bokföringsbrott om årsredovisningen är sen.

Alla företagare tycker inte att pappersarbete är givande.

De flesta företagare har ju inte startat sitt företag, för att hålla på med bokföring. Man vill ju producera varor eller tjänster, som man kan leva på.

Många skulle helst vilja slippa från allt pappersarbete som kan ta knäcken på både dig och företaget. Det var ju inte så här det skulle vara att driva företag. Du är ju duktig på att göra din grej eller hur!

Men att sköta pappren är kanske inte din viktigaste uppgift här i världen.vara en bra rådgivare för dig. Vi kan vara ett bra alternativ om du behöver hjälp med att sköta det där med siffrorna och alla papper.

Många företag väljer själv att sköta sin löpande bokföring.

Det är många företag som idag väljer att sköta sin redovisning på egen hand. Det är inget fel med det egentligen. Men om man saknar den kunskap som krävs för att allt ska bli rätt o redovisnings djungel. Då tycker vi att man ska anlita en redovisningskonsult, för att göra jobbet. Det blir ofta billigast i längden.

 

 Idag finns det många programföretag som har skapat program som ska göra det möjligt för en vanlig företagare att sköta sina papper, även utan den kunskap som egentligen krävs. Det finns företag som säger att de kan lära vem som helst att sköta hela sin bokföring på en kvart. Något som vi tycker låter underbart, om det vore så. Men verkligheten är en helt annan tyvärr.

Är du inte sifferexpert, så tycker vi att du ska anlita en redovisningskonsult. Vi kan hjälpa dig om du vill börja bokföra själv och se till att du har de mest grundläggande kunskaperna inom redovisningens område. Om man gör rätt från början och ställer in alla parametrar rätt i programmen, så kan du spara ca 50 % av din tid med bokföringen sparas in. Allt handlar om rutiner och automation.

Idag finns det många programföretag som har skapat program som ska göra det möjligt för en vanlig företagare att sköta sina papper, även utan den kunskap som egentligen krävs. Det finns företag som säger att de kan lära vem som helst att sköta hela sin bokföring på en kvart. Något som vi tycker låter underbart, om det vore så. Men verkligheten är en helt annan tyvärr.

Är du inte sifferexpert, så tycker vi att du ska anlita en redovisningskonsult. Vi kan hjälpa dig om du vill börja bokföra själv och se till att du har de mest grundläggande kunskaperna inom redovisningens område. Om man gör rätt från början och ställer in alla parametrar rätt i programmen, så kan du spara ca 50 % av din tid med bokföringen sparas in. Allt handlar om rutiner och automation.

Kontakta oss

Du kan också boka ett diagnossamtal eller ladda ner vår folder Ekonomiska Bekymmer genom att klicka på knapparna här under.

 Våra kontor

Stockholm                                                                   Göteborg                                                          Malmö                                                            Orsa                                

Mästersamuelsgatn 60, 8tr                                         Fabriksgatan 7, 3tr                                           Adelsgatan 21                                               Järnvägsgatan 27 B

111 21  STOCKHOLM                                                412 50  GÖTEBORG                                       211 22  MALMÖ                                            794 30  ORSA

Telefon 08 – 509 072 90                                             Telefon 031 – 706 00 35                                   Telefon 040- 655 01 35                                  Telefon 0250 – 553 411