ekonomiska utmaningar

Vi hjälper företag som har ekonomiska utmaningar.

 

Är du en Entreprenörer med Ekonomiska utmaningar ?

 

Om du är entreprenör eller egenföretagare med ekonomiska utmaningar så är du inte ensam. Över 6.000 företag gör konkurs varje år vilket motsvarar 20 per dag. Men det behöver inte bli så för din del.
Ekoakuten har under snart 30 år hjälpt företagare som fått ekonomiska utmaningar. Det kan handla om enstakabetalningsanmärkningar, krav som gått till kronofogden och tvister med en affärsrelation. Eller större problem som skatteskulder miljonbelopp.

Reducera skadorna och rädda företag.

Vi vet mycket väl hur dessa typer av problem drabbar dig som ägare och företagare. Det är inte bara de Ekonomiska utmaningar i företaget som känns. Utan också risken att förlora det företag som du förmodligen lagt själ och hjärta i för att mödosamt bygga upp. Där några felaktiga handlingar, otur eller brist på kunskap kan stjälpa allt över en natt. Vi lyckas ofta vända en negativ utveckling. I 90% av fallen kan vi reducera skadorna kraftigt. Många gånger kan vi rädda ett företag som annars skulle gått i konkurs.

Viktigt att agera snabbt

Den enskilt viktigaste faktorn, som påverkar utfallet, är timing. Ju tidigare vi kommer in, när symptomen fortfarande är små, desto bättre. Faktum är att ekonomiska problem kan identifieras minst ett halvår innan de visar sig i form av betalningsanmärkningar. Många företagare är lite för optimistiska och väntar alldeles för länge. För att få bästa effekten av ett rekonstruktionsarbete kräva att man rätt medicin sån snabbt som möjligt.

Varför skall man använda sig av Ekoakuten.se?

De flesta som hamnar i ekonomiska svårigheter har svårt att lösa problemen själva. Tack vare vår erfarenhet av liknande situationer kan vi göra stor skillnad.

Målet med våra insatser är att först lösa den omedelbara krisen och se till att du får kassa för att kunna betala skulderna. Därefter att skapa förutsättningar för att ditt företag ska kunna vara lönsamt i många år framöver.

I de fall konkurs ändå skulle vara det bästa alternativet, så hjälper vi dig att göra en planerad avveckling. Vi hjälper till med att ta fram underlagen till ett beslut. Sedan är det alltid Du som själv fattar de beslut som skall genomföras.

 

Det här kan vi hjälpa dig med.

Akuthjälp vid ekonomiska problem och tvister:

 • Hantering av betalningsanmärkningar, inkassokrav ochs katteskulder.
 • Förhandlingar med banker och fordringsägare.
 • Tvistemål och rättegångshantering.
 • Upprättande av kontrollbalansräkning för att skyddastyrelsens betalningsansvar.
 • Bistå vid ev. Konkursförhandling.
 • Avveckling utan konkurs.
 • Skattemål och skatterevision.
 • Olika sätt att rädda pengar om konkurs blir oundviklig.

Förebyggande ekonomiska tjänster:

 • Löpande rådgivning
 • Genomgång av bokföringsrapporter där vi hjälper dig att förstå vad siffrorna står för.
 • Hjälp att skapa ordning och reda i ekonomiska rutiner.
 • Val av ekonomisystem.
 • Ekonomisk bedömning av nya affärer.
 • Riskanalyser.
 • Ekonomitjänster såsom löpande bokföring, bokslut m.m.

Så här arbetar vi på Ekoakuten med ett företags som har ekonomiska utmaningar.

Att anlita Ekoakuten ska vara tryggt, enkelt och ge nytta från förstadagen. Därför börjar vi med ett kostnadsfritt diagnossamtal.

1. Diagnossamtal.

Vi startar alltid med ett diagnossamtal där vi, tar tempen på ditt företag och sätter oss in i din ekonomiska situation. Redan under detta möte kan vi bedöma dina förutsättningar och ge dig en grov plan för bästa vägen framåt. Detta samtal är liksom startskottet för att du skall lösa dina ekonomiska utmaningar,

Du får svar på:

 • Vilka risker du står inför.
 • En första bedömning av chanserna att lösa krisen.
 • Om vi kan hjälpa dig och hur.
 • En ekonomisk bedömning av hur mycket du kan spara eller undvika att förlora.
 • Vad det kostar och hur du finansierar våra tjänster om du väljer att gå vidare.

Diagnossamtalet är kostnadsfritt, sker digitalt och tar en timma. Efter samtalet bestämmer du huruvida du vill gå vidare med vårt stöd eller inte.

2. Handlingsplan.

Om du väljer att fortsätta med oss så finns vi vid din sida som rådgivare och/eller utförare beroende på vad du vill och kan görasjälv. Vi sätter igång arbetet med ditt företag inom 48 timmar.
I de allra flesta fall har vi löst den akuta stressen inom 5 arbetsdagar:

 • Vi tar hand om din postlåda så att du slipper hantera krav.
 • Du får stopp på kravbrev och samtal.
 • Vi ser till att inga nya betalningsanmärkningar kommer in.

Därefter tar vi fram en gemensam handlingsplan. Inom 5-10 dagar:

 • Har du en klar bild över hur framtiden ser ut.
 • Vet du vilka de långsiktiga konsekvenserna kommer bli.
 • Minimerar vi skadorna och säkrar att du inte gör kostsammamisstag i processen.

3. Leverans enligt handlingplan.

När vi tillsammans med dig har tagit fram en handlingsplan är det vår gemensamma uppgift att levera det som utlovats. Det här är en process som brukat ta lite tid att genomföra. Hur lång tid den här pocessen kan ta är individuellt. Enkla uppgifter kan lösas på några dagar, andra tar några veckor och i extremfallet kan det ta upp till ett år. Vi är väl medvetna om att våra klienter ofta vill stressa igenom detta viktiga arbete. Men tyvärr så går det sällan att stressa fram en process. Vi tycker det är bättre att leveransen får ta lite tid och att resultatet blir lyckat.

4. Uppföljning av processen.

När leveransen enligt handlingsplanen är klar, brukar vi alltid förlja upp det som leverats. Det är också viktigt att vi tillsammans följer företagets ekonomiska utveckling. Annars finns det alltid risk för att företaget får samma ekonomiska utmaningar som tidigare. Många företag som anlitat oss tidigare väljer att använda oss som ett bollplank. Det kan kännss mer naturligt att prata ekonomi och utmaningar, med någon som redan känner företaget.

Våra vanligaste tjänster.

Skuldsanering av Företag - Ekoakuten.se
Ekoakuten.se hjälper företag
Personligt betalningsansvar Ekoakuten.se
Företagsanalyser Ekoakuten.se
Alla företag måste ha ekonomisk kontroll.
Har du drabbat av rättsliga åtgärder
Ekoakuten.se hjälper företag med ekonomiska svårigheter.
Undvik konkurs Ekoakuten.se

Det här kräver vi av dig som anlitar oss på Ekoakuten.

För att kunna hjälpa dig ur dina ekonomiska utmaningar, behöver vi följande från dig:

 • Tillgång till och full insyn i din ekonomiska information.
 • Beslut om vilka delar du vill göra själv och vad vi ska göra åt dig.
 • Transparens och ärlighet.
 • Vilja till förändring och att du tar ansvar för dina åtaganden.

I samarbetet med oss är det fortsatt du som styr ditt företag(vilket inte är fallet vid offentlig rekonst
ruktion eller närkonkursförvaltare hanterar en konkurs).

Vi ger råd och utför mycket av arbetet. Men det är du som fattarbesluten.

Lite mer om Ekoakuten.se

Ekoakuten.se hjälper företag att lösa sina betalningssvårigheter, vi kan hjälpa ditt företag upp på fötter igen! För oss finns inga hopplösa fall! Det är ingen nyhet att det är tufft när företagets pengar inte räcker till. Det finns ju sådant som man bara måste betala, skatter, fakturor och löner. När postlådan är full med betalningspåminnelser, inkassobrev och krav från Kronofogdemyndigheten. För att inte tala om telefonsamtalen från upprörda fordringsägare som vill ha betalt, speciellt bland dom som man har lovat att betala tidigare. Det är sådant här som skapar stress och gör att man riskerar sin egen hälsa. Det är ju inte det som man drömt om när man beslöt sig för att bli sin egen. Så här behöver det inte vara för dig eller ditt företag. Varför skall du behöva ha det så här? Låt oss hjälpa dig mot ett bättre liv!Vi kan hjälpa dig ur den här situationen en gång för alla och ser till att du och ditt företag kommer på fötter igen. Ekoakuten.se kan göra underverk med dig och ditt företag! Vi har sett positiva resultat från företag som vi har hjälpt tidigare. Visst vill du att ditt företag ska överleva och fungera igen eller håller du på att ge upp? Även ditt företag och du är värd en chans till! Håller du med? Låter det här intressant? Kontakta oss då på telefon 08- 50 90 72 91. Be att få prata med Tomas Tobiasson för en första kostnadsfri rådgivning. Hos oss erbjuder vi alltid en första online konsultation kostnadsfritt efter vårt första samtal. Vi bokar gärna in ett första möte redan idag för att prata mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag ur era betalningssvårigheter. Vi jobbar alltid under sträng sekretess och inget sker utan ditt medgivande under processen.

Ekoakuten.se hjälper företag med ekonomiska svårigheter.

Vi jobbar sedan drygt 30 år tillbaka med att hjälpa företag, företagare och privatpersoner att lösa sina betalningssvårigheter och andra ekonomiska bekymmer av olika slag.

För oss finns inga hopplösa fall!

Det är ingen nyhet att det är tufft när företagets pengar inte räcker till. Det finns ju sådant som man bara måste betala, skatter, fakturor och löner. När postlådan är full med betalningspåminnelser, inkassobrev och krav från Kronofogdemyndigheten.

För att inte tala om telefonsamtalen från upprörda fordringsägare som vill ha betalt, speciellt bland dom som man har lovat att betala tidigare.

Det är sådant här som skapar stress och gör att man riskerar sin egen hälsa. Då är det skönt att ha någon utomstående att prata med.Vi på Ekoakuten.se är då ett bra alternativ!

Kontakta oss

För att komma i kontakt med oss klicka på nedanstående knapp och fyll uppgifterna i formuläret som öppnas i ett nytt fönster

 

 Våra kontor

Stockholm                                                                   Göteborg                                                          Malmö                                                            Orsa                                

Mästersamuelsgatn 60, 8tr                                         Fabriksgatan 7, 3tr                                           Adelsgatan 21                                               Järnvägsgatan 27 B

111 21  STOCKHOLM                                                412 50  GÖTEBORG                                       211 22  MALMÖ                                            794 30  ORSA

Telefon 08 – 509 072 90                                             Telefon 031 – 706 00 35                                   Telefon 040- 655 01 35                                  Telefon 0250 – 553 411