Har du drabbats av rättsliga åtgärder?

rättsliga åtgärder

Det är många företagare som drabbas av olika typer av rättsliga åtgärder. Hit hör till exempel ansökan om betalningsföreläggande eller stämning, utmätningsförsök och konkursansökan. I den här artikeln ger vi en översikt till vad dessa åtgärder innebär.

Tänk på det här innan du tar ett företagslån

”Vi ringer banken och löser vår akuta brist på pengar”. Det är ett vanligt resonemang bland företagare som hamnar i ekonomiska svårigheter. Att ta ett nytt företagslån brukar vara det sätt som ligger närmast till hands. Men, det är inte alltid det går och dessutom kan det göra krisen större. I den här artikeln tar […]

Betalningsanmärkning: Vad du som företagare måste veta

Många företagare har någon gång känt av stressen från ansträngd ekonomi. Vikande orderingång, dippar i kassaflödet eller oförutsedda utgifter. Många gånger är problemen övergående. Andra gånger är de början till en negativ och accelererande spiral. Här är en översikt till hur en betalningsanmärkning uppkommer, vilka konsekvenser den får och några tips på hur du kan […]

Betalningsföreläggande – ett av tre kritiska dokument för företagaren

Om du som företagare har ekonomiska svårigheter så finns det tre dokument som du bör vara extra uppmärksam på. De kan nämligen utlösa en kedja av händelser som i värsta fall leder till konkurs. Två av dokumenten handlar om betalningsföreläggande, ett annat om obetalda skatter. Om du inte agerat som du ska enligt lag så […]

Det här sker vid konkurs steg för steg

Konkurs är förmodligen inte något du såg framför dig när du startade ditt bolag och förhoppningsvis slipper du hamna i en konkurssituation. Detta sagt så är det inte ovanligt. Ungefär 6500 svenska företag går i konkurs varje år. Här är vad som sker steg-för-steg vid konkurs. Företagets VD/styrelse kan själva ansöka om konkurs om företaget […]

Undvik personligt betalningsansvar för styrelsen

Att ett aktiebolag är en juridisk person betyder inte att en person inte kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder. Detta gäller den som har ledande position i ett aktiebolag men också dig som sitter i styrelsen. I den här artikeln tar vi upp några situationer där personligt betalningsansvar för styrelsen kan bli aktuellt. Styrelsen […]

Personligt betalningsansvar för ett företags skulder

Kan du bli personligen ansvarig för ditt företags skulder? Ja det beror vilken företagsform du bedriver eller har bedrivit verksamheten i. Här nedan hittar du vad som gäller för de vanligaste företagsformerna i Sverige. Personligt betalningsansvar för ett företags skulder kan drabba dig som driver företag och även dig som har en ledande befattning eller […]

Har jag personligt betalningsansvar för ett handelsbolags skulder?

Som bolagsman i ett handelsbolag har du alltid ett personligt betalningsansvar för bolagets samtliga skulder. Enda sättet att gardera sig från ett personligt betalningsansvar är att begära sitt utträde. I den här artikeln tar vi upp vad som gäller kring betalningsansvar för handelsbolag. Juridiskt finns det ingen skillnad mellan privata skulder för en bolagsman och […]

Har jag personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skulder?

Ett aktiebolag är en egen juridisk person och därmed skild från dig som privatperson. Därför finns det normalt sett inget personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder. Men det finns som alltid ingen regel utan undantag. I den här artikeln får du en överblick över situationer som kan innebära ett personligt ansvar för ett aktiebolags skulder. Personligt […]

Har jag personligt betalningsansvar för en enskild firmas skulder?

Om du driver ditt företag som en enskild firma är du alltid personligt betalningsansvarig för företagets skulder. Detta eftersom du och företaget är samma juridiska person. I den här artikeln svarar vi på vanliga frågor kring betalningsansvar för den som driver en enskild firma. Många väljer enskild firma som företagsform för att det känns som […]