Företagsanalyser

företagsanalyser, företagsanlys, ekoakuten.se, Tomas Tobiasson

Företagsanalyser är något som Ekoakuten.se arbetar mycket med.

Företagsanalyser är något som blivit allt viktigare i alla typer av företag. Förr var det bara de större bolagen som gjorde egna analyser av sin verksamhet. Men idag krävs det att företagets ägare och ledning regelbundet avsätter tid för att se om det är något i företaget som kan göras bättre. Många av de företag som har det lite jobbigt ekonomiskt, prioriterar inte att sätta sig ner och fundera över företagets framtid. De har fullt upp med att producera och leverera sina produkter och tjänster till sina kunder. Det är då vi på Ekoakuten.se kommer in och hjälper till.

 

Ekoakuten.se kan hjälpa dig  som vill ha företagsanalyser av någon form.

De flesta företag känner sin verksamhet bra och bedriver verksamheten på bästa sätt. Men ofta blir man som företagare lite ”hemmablind”.  Man kanske inte vågar vara ärlig mot sig själv och vända på alla de stenar som bra företagsanalyser kräver. Det blir därför allt vanligare att företaget/ägarna anlitar någon annan som med mer objektiva ögon kan göra  de analyser som krävs för att påvisa hur temperaturen i företaget är just nu.

Företagsanalyser kan användas som ett bra beslutsunderlag för viktiga beslut om framtiden.

Orsaken till att många företag använder sig av olika typer av företagsanalyser är många. Det kan handla om att utveckla företagets ekonomiska lönsamhet i företaget. Det kan vara ett beslutsunderlag för en framtida investering, det kan röra sig om en ev. utbyggnad av en produktionsanläggning o.s.v.

Det är också ganska vanligt att man har planer för att ”städa upp” lite i sitt sortiment och behöver veta vilka produkter som är lönsamma och vilka som ska försvinna. Det kan också vara en extern finansiär som vill veta hur företaget fungerar.

Företagsanalyser används när ett företags ska rekonstrueras.

Vi på Ekoakuten.se arbetar mycket med företag som av olika anledningar har det tuft ekonomiskt och har behov av att skuldsaneras. Innan vi kan lämna några råd över ett företags framtid, måste vi använda oss av olika typer av företagsanalyser. Det handlar inte enbart om kronor och ören i de här situationerna, utan även om företagets marknad, personalsituation, produktionskapacitet m.m.

När man gjort sin företagsanalys är det lättare att ta bra beslut.

När ett företag har tagit fram en bra företagsanalys blir det lättare för ledningen att ta ett korrekt beslut om ev. förändringar som behöver göras. Att ta ett beslut på magkänsla kan vara både riskabelt och dumt. Det är tyvärr många företag som gått i graven p.g.a. att man tagit ett beslut utan ett korrekt beslutsunderlag.  Låt inte detta hända i ditt företag. Hinner du inte göra det själv så ta hjälp av någon utomstående som kan hjälpa till med dina företagsanalyser.

Ekoakuten.se kan hjälpa till med de företagsanalyser som du behöver.

Vi på Ekoakuten.se har stor vana av att hjälpa företag med att ta fram ett bra beslutsunderlag. Vi har arbetat med att analysera företag under flera år och har stor erfarenhet av den här typen av uppdrag. Det gäller att kalkylera först och sedan ta beslut på vad som behöver göras. Man ska komma ihåg att det inte är vi som fattar  besluten, utan enbart tar fram ett bra underlag som ligger till grund för företagets beslut.

Ta kontakt med oss på Ekoakuten.se redan idag.

Det här med pappersarbete är viktigt för att ditt företag ska fungera på bästa sätt. Så varför inte ta kontakt redan idag. Genom att ringa oss på telefon 0770-33 99 25 eller skicka oss ett mejl på info@ekoakuten.se

Du kan också använda dig av vårt kontaktformulär här nedan.

Kontakt

Kontakt med oss på Ekoakuten!

Kontakt med oss på Ekoakuten gör du enklast genom att fylla i vårt formulär.

Det går också bra att helt anonymt ta kontakt med oss på telefon 0770-33 99 25.

Vi kommer att ringa dig inom någon timma.

Den första timman av en rådgivning genom oss är alltid kostnadsfri och innebär inga som helst förpliktelser för dig.

 

Vi tackar för att du registrerar dig och vi kommer att kontakta dig inom 48 timmar. Normalt sker det betydligt snabbare om det sker under våra normala öppethållande tider.

Det kliar i våra fingrarna för att få hjälpa just dig och ditt företag. 

Du kan också kika vidare på vår andra hemsida  www.angamato.se.