Välj en sida

Skuldsanera företag

Skuldsanering av företag

Skuldsanering av företag, Ekoakuten.se, Tomas Tobiasson

Skuldsanering av företag (företagsrekonstruktion).

Skuldsanering av företag. Det finns i princip två möjligheter att genomföra skuldsanering för företag.  Antingen  frivillig rekonstruktion eller offentlig rekonstruktion.

Frivillig skuldsanering av företag

Frivillig skuldsanering av företag innebär uppgörelse  fordringsägarna. Det är ofta den bästa vägen för att nå ett bra resultat och en diskret handläggning. Frivillig skuldsanering av företag, har fördelen att den inte offentliggörs på samma sätt som en skuldsanering av företag som genomförs enligt lagen om företagsrekonstruktion.

Andra beteckningar för frivillig skuldsanering är ”underhandsackord” eller ”bondackord”.

Frivillig  skuldsanering av företag är inte lagreglerad. Det handlar helt enkelt om en frivillig uppgörelse om skuldnedskrivning mot företaget, från fordringsägarnas sida. Det är oerhört viktigt att den här typen av skuldsaneringar för företag görs på ett korrekt sätt. För att man inte senare skall kunna bryta upp en tidigare överenskommelse.

För att en frivillig skuldsanering av företag ska bli lyckad,  krävs det en rad andra åtgärder i kombination med ett ackord.

Offentlig rekonstruktion av företag.

Offentlig skuldsanering är reglerad i ”Lagen om företagsrekonstruktion (1996:764). Lagen har ändrats några gånger sedan den kom till. En offentlig företagsrekonstruktion handläggs normalt sett av den tidigare företagsledningen under överinseende av en advokat eller liknande.

Företagets styrelse ansöker hos Tingsrätten om företagsrekonstruktion. Ansökan bör vara utförlig för att Tingsrätten ska kunna bedöma företagets möjlighet att överleva i framtiden, efter en eventuell företagsrekonstruktion.  Det är Tingsrätten som fattar beslut om att inleda ett rekonstruktionsarbete eller inte.  Fattar Tingsrätten beslut om att inleda en företagsrekonstruktion, utses en rekonstruktör av Tingsrätten.

Efter att man inlett en offentlig företagsrekonstruktion är det mycket formalia som krävs. Det gäller att jobba effektivt om man skall lyckas få tillstånd en lyckad företagsrekonstruktion.

Här kan du läsa mer om Lagen om företagsrekonstruktion.

Skuldsanera ditt företag med hjälp av Ekoakuten.se

Vi har på en egen sida beskrivit hur en skuldsanering hos oss på Ekoakuten går till.

Vad händer när ett företag försätts i konkursFöretagsrekonstruktion, Tomas Tobiasson, Ekoakuten.se

Företagsrekonstruktion hos Ekoakuten, Skuldsanering av företag, Ekoakuten.se, Tomas TobiassonSkuldsanera företag, Företagsrekonsutruktion, Tyst företagsrekonstruktion, Offentlig företagsrekonstruktion, Ekoakuten, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult

Ta kontakt med oss på Ekoakuten.se

Enklaste sättet att få kontakt med oss på Ekoakuten.se är att ringa oss på telefon 0770-33 99 25 eller att klicka på kontaktbilden här nedanför och fylla i blanketten.

Ekoakuten

Vi ser fram att få en kontakt med dig och lovar att göra vårt bästa för att ditt företag skall bli vinstgivande igen.