Välj en sida
Personligt betalningsansvar för ett företagets skulder

Personligt betalningsansvar för ett företagets skulder

Per

sonligt betalningsansvar för ett företagsskulder.

Eftersom det personliga betalningsansvaret för ett förtags skulder är olika beroende på företagsform har vi valt att redogöra för vad som gäller för de vanligaste företagsformerna här nedan. Du som önskar mer information kan klicka dig vidare, för en fördjupad information om vad som gäller för ditt företag. Det är viktigt att du som ägare eller styrelseledamot vet vilka regler som gäller för Personligt betalningsansvar för företagets skulder. Egentligen bör du veta om det innan företaget bildas.https://www.ekoakuten.se/ekoakuten-se/personligt-betalningsansvar-for-foretagets-skulder/

Personligt betalningsansvar för den Enskild Firma.

Personligt betalningsansvar för ett företagets skulder

Klicka på bilden och läs mer om personligt betalningsansvar för enskild firmas skulder.

Den som bedriver sitt företag som en enskild firma är alltid personligt betalningsansvarig för den Enskilda Firmans alla skulder. Du som privatperson och den Enskilda Firmans ev. tillgångar och skulder hänger ihop. Vad betyder det för mig? Klicka här för att läsa mer om vad som gäller för dig som driver en enskild firma.

Personligt betalningsansvar för ett Handelsbolag.

Personligt betalningsansvar för Handelsbolag. ,

Klicka på bilden och läs mer om personligt betalningsansvar för handelsbolags skulder.

I ett Handelsbolag finns det minst två eller flera bolagsmän/kvinnor. Dessa bolagsmän är enligt lagens mening personligt ansvariga för Handelsbolagets samtliga skulder. Det betyder att en bolagsman i ett handelsbolag alltid kan tvingas att betala företagets skulder ur egen ficka.

Vad betyder det för mig? Jag är ju bolagsman i ett handelsbolag. Klicka här för att läsa mer om vad som gäller.

Personligt betalningsansvar för ett Kommanditbolag.

Ett kommanditbolag består normalt av en komplementär och en eller flera kommanditbolags-delägare.

  • Den som är komplementär i ett Kommanditbolag har personligt betalningsansvar för Kommanditbolagets samtliga skulder. Det betyder att en Komplementär i ett Kommanditbolag alltid kan tvingas att betala företagets skulder ur egen ficka.
  • Den som är Kommanditbolagsdelägare har ett begränsat betalningsansvar för Kommanditbolagets skulder.

 

Vad betyder det för mig? Jag som är komplementär/kommanditbolagsdelägare Klicka här för att läsa mer om vad som gäller.

Personligt betalningsansvar för ett Aktiebolag.

Klicka på bilden och läs mer om personligt betalningsansvar för ett Aktiebolags skulder.

För ett aktiebolag finns normalt sett inget personligt betalningsansvar för Aktiebolagets skulder. Detta gäller dig som är ägare, styrelseledamot, styrelsesuppleant eller innehar ledande befattning i Aktiebolaget.

Det finns en gräns för hur mycket företaget kan gå med förlust innan personligt betalningsansvar inträder.  I annat fall finns det stora risker för att den som ingår i företagets styrelse eller innehar ledande befattning blir ansvarig för Aktiebolagets skulder. Det finns sätt att undvika risken för detta ansvar .

Vad betyder det för mig som driver ett aktiebolag? Klicka här för att läsa mer om vad som gäller.

Mer om Ekoakuten.se och de tjänster vi kan erbjuda dig och ditt företag.

Ekoakuten.se är en mindre konsultbyrå, vi har specialiserat oss på att hjälpa företag som har det lite jobbigt med sin ekonomi. Vi vet själva hur det kan vara när företagets pengar inte räcker till att betala skatter, fakturor och löner. Visst är det jobbigt när man får betalningspåminnelser, inkassobrev och brev från Kronofogdemyndigheten. Det är ju inte det man drömt om när man beslöt sig för att bli sin egen dräng precis.

Men vi kan kanske hjälpa dig ur den här situationen en gång för alla och se till att ditt företag kommer på fötter igen. Vi kan inte göra några under, utan använder oss av de beprövade metoder som vi funnit under vårt arbete med andra företag som haft samma situation. För visst vill även du att företaget ska överleva och fungera igen. Så ring oss på ekoakuten.se telefon 0770-33 99 25 och prata med Tomas Tobiasson. Självklart är denna första kontakt kostnadsfri för dig och ditt företag.

Ekoakuten bedrivs av Angamato Ekonomikonsult AB. Vårt huvudkontor finns i Orsa, men vi jobbar över hela landet.