Kostnadsfritt diagnossamtal
för företagare i kris 

Vi sätter oss in i din ekonomiska situation
och ger dig en väg framåt

Boka ett diagnossamtal

Diagnossamtal – första steget mot en vändning


Tyvärr drabbas många företagare av ekonomiska svårigheter. En del är tillfälliga, andra blir växande problem som i värsta fall slutar i konkurs. Om du hamnat i ekonomisk knipa så behöver det inte gå så illa för dig. Det går att vända en negativ trend om du bara vet hur du ska göra.

Vi hjälper företag att kraftigt reducera skadorna från ekonomiska trångmål och kan ofta rädda företag som annars skulle gått i konkurs.

Nu erbjuder vi ett kostnadsfritt diagnossamtal där vi sätter oss in i din ekonomiska situation och ger dig en väg framåt. Diagnossamtalet är kostnadsfritt, sker digitalt och tar max två timmar.

Efter samtalet har du:

  • Förståelse för vilka risker du står inför
  • En bedömning av chanserna att lösa krisen
  • En grov plan för bästa vägen framåt
  • Om vi kan hjälpa dig och hur
  • En ekonomisk bedömning av hur mycket du kan spara eller undvika att förlora

Du får också svar på vad det skulle kosta, om du vill ha fortsatt hjälp från oss, och hur du i så fall kan finansiera våra tjänster.

Varför gör vi kostnadsfria diagnossamtal?


Diagnossamtalet är ett sätt för oss att hjälpa företagare i kris. Det ger oss samtidigt en chans att visa vad vi kan bidra med i sådana situationer. Många anlitar oss efter diagnossamtalet eftersom de ser att vi kan spara dem pengar och stress som långt överskrider vad det kostar. Men det finns inga krav på en fortsättning.

Även om du väljer att gå vidare på annat sätt så är mitt mål att samtalet ska vara väl värt din tid. Du får värdefulla tips och en konkret lista av åtgärder du bör agera på.

Vad händer efter samtalet?


Om du väljer att fortsätta med oss så börjar vi arbeta med ditt företag inom 48 timmar.

Inom fem arbetsdagar har vi löst den akuta stressen: Du får stopp på kravbrev och jobbiga samtal och betalningsanmärkningarna slutar dyka upp.

Inom 30 - 60 dagar har du en klar bild över framtiden och de långsiktiga konsekvenserna. Vi minimerar skadorna och säkrar att du inte gör kostsamma misstag i processen.

För vem gör vi diagnossamtal?


Diagnossamtalet är för dig som är företagare och har små eller stora ekonomiska problem. Det kan handla om till exempel enstaka betalningsanmärkningar, inkassokrav, kronofogdeärenden eller större skatteskulder.

Diagnossamtalet är inte för dig som redan befinner dig i offentlig rekonstruktion eller i en konkurs med en konkursförvaltare.

Det här är Ekoakuten


Ekoakuten har under snart 30 år hjälpt företagare som fått ekonomiska problem. I 90% av fallen kan vi reducera skadorna kraftigt. I många fall kan vi rädda företag som annars skulle gått i konkurs. Vi har specialiserat oss på akuthjälp vid ekonomiska problem men vi verkar också för att ge företag som hamnat i kris en lönsam framtid.

Ekoakuten är en del av Angamato Ekonomikonsult som tillhandahåller ekonomitjänster, rådgivning och förebyggande stöd. Vi har kontor i Stockholm och Orsa.

Ta greppet över din framtid idag

Boka ett diagnossamtal och få expertsvar kring hur du kan lösa din ekonomiska situation. 

Boka ett diagnossamtal