[wpseo_map max_number=”undefined” width=”400″ height=”300″ zoom=”-1″ map_style=”roadmap” scrollable=”1″ draggable=”1″ show_route=”0″ show_state=”0″ show_phone=”1″ show_phone_2=”1″ show_fax=”1″]Råd för att undvika en konkurs.

Råd för att rädda ett företag som befinner sig i ekonomisk kris

Råd för att undvika en konkurs, som vi gärna bjuder på.

De bästa och enklaste råden för att undvika att ett företag försätts i konkurs är följande:

Anlita någon sakkunnig person för att reda ut situationen.

Som ett inledande råd för att undvika en konkurs ger vi ett första råd och det är att alltid anlita någon sakkunnig som är van att jobba med sådana här situationer.

Många är det företagare som drar sig i det längsta för att ta in någon extern person som rådgivare. De ser den uppkomna situationen som något oerhört skamligt och vill inte blanda in någon utomstående i den här situationen. Vilket kan vara högst förståeligt. Men för att reda ut ekonomiska problem i ett företag så behövs både mycket kunskap och erfarenhet. Det räcker inte normalt sett inte med den kunskap som man brukar ha själv. Visst kan man söka kunskap i böcker och här på nätet. Men tyvärr räcker det inte riktigt till.

Börja med att göra en enkel nulägesanalys av företagets ekonomiska ställning.

Innan man gör någonting överhuvudtaget måste man göra en analys över den situation som uppkommit. Det går ganska snabbt att göra en sådan här första nulägesanalys. Det gäller att inte fördjupa sig i detaljer, utan snabbt skapa sig en bild över företagets ekonomiska ställning för dagen.

Börja med att se vilka tillgångar företaget har. Vanligast är kontanter, kundfordringar varulager, maskiner och ev. fastigheter. Sedan så tittar man på vilka tillgångar som man snabbt kan omvandla till rena pengar inom några veckor. Att sälja maskiner och fastigheter är något som normalt tar lite tid och därför kan dessa värden ej användas för att betala löner eller leverantörer inom en rimlig tid. Kanske kan de belånas. Men att dra på sig ytterligare skulder är något vi till avråda från.

Sedan tar man fram vilka skulder som finns i företaget. Här gäller det först och främst att ta fram vad som är förfallet eller kommer att behöva betalas inom den närmsta tiden(1-3 månader). Ofta är det skatter, leverantörsskulder, amorteringar till banken o.s.v.

Ta reda på vilka säkerheter dina kreditgivare har för sina krediter.

När du fick krediter hos banken eller när du skrev på andra handlingar i samband med andra krediter är det inte ovanligt att du pantsatte företagets egendom och själv tecknade ett privat borgensåtagande för krediten. Det är viktigt att man tar reda på vad det var man gjorde i samband med upptagandet av en kredit.

Har du god ordning på pappren så har du sparat dessa handlingar i en pärm eller liknande. Ta fram den och titta efter. Detta är ett viktigt råd för att undvika en konkurs. Visst kan det kännas lite obekvämt. Men det är alltid bättre att veta fakta och slippa oroa sig i onödan.

Ta reda på aktuell förfallen skatteskuld i företaget.

Ett annat råd för att undvika en konkurs är att ta reda på företags skatteskulder. Som styrelseledamot eller företagsledare är man oftast personligt betalningsansvarig för företagets skatteskulder. Vid ett konkursutbrott brukar Skatteverket väcka talan om personligt betalningsansvar. Det är något som alla som är aktiva företagsledare eller sitter i ett företags styrelse behöver känna till. Det är inget brottsligt att ha en skuld till Skatteverket varken som företag eller som en privatperson.

Men det är viktigt att veta om vilka risker som finns idag och vid en konkurs. Precis som under de andra punkterna i denna artikel så är också detta ett viktigt råd för att undvika en konkurs.

Försök att ta reda på vad som är orsaken till att det har uppstått en kris och hur man i framtiden kan förebygga orsaken.

Nu är företagets ekonomiska situation som den är och då behöver man alla  råd för att undvika en konkurs som man kan få. Det är viktigt att man tar reda på vad som är orsaken till att företagets ekonomi ser lite jobbig ut. Orsakerna kan vara många.

Några av de vanligaste är att man haft bristande kontroll på sin verksamhet, inte fått betalt från sina kunder i rätt tid eller att man fått en kundförlust. Det kan också röra sig om oförutsedda händelser i ett arbete som man utfört. Listan kan göras lång. Men det viktigaste är inte vad som gått snett. Utan att man lär sig av sina misstag och sedan hur man kan undvika dem i framtiden.

Se till att din löpande bokföring är väl uppdaterad och korrekt.

Ett  råd för att undvika en konkurs som alltid är ha kontroll över sin löpande bokföring. Tyvärr är det ganska vanligt att de företag som har brist på pengar slarvar med sin löpande bokföring. Man ser sin bokföring som ett onödigt måste som bara kostar pengar. Tyvärr är det inte så. Att ha en god kontroll på sina siffor är en av grundförutsättningarna för att ett företagande skall bli framgångsrikt. Handen på hjärtat är det så även i ditt företag? Men du har kommit rätt.

Vi på Ekoakuten.se kan hjälpa till med att fixa till dina papper också. Vi har gjort det förr och ditt företag kommer inte att bli det sista. Att sifforna är en färskvara och visa dagens siffror är väl något helt naturligt. Att ha en senaste balansräkning som är ett par månader eller ett år gammal är något vi måste ändra på. Det är dagsfärska siffror som gäller här.

Informera styrelse/personal/familj/ m fl. om företagets ekonomiska ställning.

Ett annat lite jobbigt råd för att undvika en konkurs är att man bör informera sin styrelse, familj och även personalen om företagets ekonomiska ställning. Det är absolut inget att skämmas över. Situationen blir inte bättre när de här personerna upptäcker det ekonomiska läget lite senare. Då är det svårt att återvinna förtroendet igen. Vårt råd är alltså att informera om sakerna i grova drag. Alla behöver inte veta allt in i minsta detalj. Men i stora drag och att framtiden just nu är lite osäker.

Upprätta en kontrollbalansräkning för att undvika personligt ansvar för styrelsen ledamöter och andra ledande personer.

Om företaget har en förlust som är större än halva aktiekapitalet och då skall man enligt Aktiebolagslagen upprätta en s.k. kontrollbalansräkning. Om man inte gör det så kan företagets styrelse och ledande befattningshavare göras personligt ansvarig för ett aktiebolagsskulder. Det går inte att komma runt detta ansvar genom att säga ”det kände jag inte till” eller liknande. Har man åtagit sig att sitta i ett företag eller vara ledande tjänsteman så gäller det att veta vilka regler som lagstiftaren har bestämt.

Vi på Ekoakuten kan hjälpa dig med att upprätta en s.k. kontrollbalansräkning och på så sätt undvika personligt betalningsansvar för framtida skulder.

Påbörja arbetet med att ta fram till en handlingsplan för att rädda företaget från en konkurs.

Efter det att man gjort sin hemläxa enligt ovanstående råd för att undvika en konkurs eller tagit kontakt med t.ex. oss så skall en handlingsplan för att undvika en framtida konkurs upprättas. Det är viktigt att man gör saker i rätt ordning och att man tar beslut om vad som skall göras. Tyvärr är det allt för många företag som försätts i konkurs i brist på beslut. Det är snudd på ansvarigt att inte ta de beslut som krävs för att ett företag skall fungera bra.

Kontakta oss på Ekoakuten.se

Enklast att komma i kontakt med oss på Ekoakuten.se är att ringa oss på telefon 0770-33 99 25 eller skicka ett mejl på info@ekoakuten.se .

Du kan också välja att klicka på knappen här nedanför.

Ekoakuten

  • Genom att fylla i vårt formulär kan du få en snabb kontakt med oss. Vi kommer att ringa dig inom någon timma. Vi kommer att skicka artiklar som vi tror  kan vara intressanta för dig  direkt i din mejlbox.
    • Vi tackar för att du registrerar dig och vi kommer att kontakta dig inom 48 timmar. (Normalt inom någon timma.)