ingen tjänar på konkurs
Ingen tjänar på att ditt företag går i konkurs

Ingen tjänar på konkurs på att ditt företag försätts i konkurs!

När ett företag försätts i konkurs är det ingen tjänar på konkurs. Alla som en gång har drabbats av att ett företag gått i konkurs är nog beredda att hålla med. Därför är det bästa för alla att man försöker att undvika ett konkursutbrott i ett företag.

Ett konkursutbrott kostar mycket pengar och gör nästan alla till förlorare.

Den enda som har möjlighet att tjäna pengar på att ditt företag försätts i konkurs är den konkursförvaltare som Tingsrätten utser. Konkursförvaltarens uppgift är att omvandla de tillgångar som finns i ett konkursbo till rena pengar. De pengar som man lyckas ta in vid avvecklingen ska sedan fördelas bland boets fordringsägare. Men först ska pengar för själva konkursförvaltningen betalas. Därefter görs fördelningen enligt de regler som föreskrivs i konkurslagen. Normalt brukar det oftast inte finnas något kvar att fördela, eftersom kostnaderna för själva konkursförvaltningen ofta överstiger de pengar som man lyckats ta in i konkursboet.  tjänar på konkurs

Konkursförvaltaren jobbar under tidspress.

Konkursförvaltaren har tidspress och saknar ofta kunskap om lämpliga köpare. Detta gör att man ofta tar in en bråkdel av det verkliga värdet av ett konkursbo. De kundfordringar som finns brukar ofta protesteras. Av kostnadsskäl  brukar väldigt få konkursförvaltare försöka driva in sådana fordringar. Att ett varulager skall hitta ”rätt” köpare är svårt att uppfylla. Därför slumpas det ofta bort för 15-50% av det bokförda värdet. Vilket kan tyckas lite märkligt. Även ev. maskinpark och andra inventarier är något som reas ut. ingen tjänar på konkurs

Vårt råd är att alltid försöka avveckla ett företag, under ordnade förhållanden.

Vårt råd till dig som företagare är att försöka avyttra tillgångarna före du lämnar in en konkursansökan. Eftersom du har kontakter med dina kunder, så brukar de ofta vara sugna på att göra en bra affär. Bara du kan ge rätt pris. Att sälja ut lagret för bokfört värde är alltså en bra affär för både företaget och kunden. Du kanske känner någon i branschen som är intresserad av dina maskiner och verktyg. Här sätter bara din fantasi begränsningarna. ingen tjänar på konkurs

De pengar som kommer in måste användas korrekt.

De pengar som sedan kommer in kan man sedan använda för att reglera de ”rätta” skulderna. Därmed kan ställföreträdaransvar för bolagets företrädare kanske undvikas helt. De som har fordringar på företaget kommer att få betalt på något sätt eller erbjudas ett förslag till uppgörelse. tjänar på konkurs

Ta hjälp av någon sakkunnig vid avvecklingen av ditt företag.

Du är bra på dina arbetsuppgifter, men saknar kanske både kunskap och erfarenhet av företagsavveckling. Här kan det också vara bra att ta hjälp av någon sakkunnig som har erfarenhet av sådana uppdrag. Det finns många fallgropar vid en företagsavveckling. Därför är vårt råd att man alltid ska ta hjälp av någon sakkunnig vid en företagsavveckling. Det känns alltid lite bättre om någon annan kommer in och kan stötta dig i samband med en företagsavveckling. Någon som har rutin på hur saker ska göras och i vilken turordning man genomför en bra företagsavveckling. tjänar på konkurs

Ta kontakt med oss på Ekoakuten om du är intresserad av en ordnad företagsavveckling istället för en konkurs.

Vi på Ekoakuten har arbetat med att hjälpa företag som har haft det jobbigt ekonomiskt sedan 1996. De flesta företag som vi varit inkopplade på, har överlevt den jobbiga perioden. Andra har vi hjälpt att avveckla sin verksamhet på ett bra sätt.  Dra dig inte för att ta kontakt med oss på Ekoakuten. Lättast når du oss på telefon 0770-33 99 25 eller så använder du dig av vårt kontaktformulär. Vårt kontaktformulär når du enklast genom att klicka på bilden här nedanför.in

Ekoakuten

Klicka på bilden!

gen tjänar på konkurs

 

 

Läs gärna  våra andra artiklar om vad som kan göras i ett företag som har det ekonomiskt tufft.

Klicka på bilderna och läs mer.

Ingen tjänar på att ditt företag går i konkurs.

Ingen tjänar pengar på att ditt företag försätts i konkursIngen tjänar pengar på att ditt företag försätts i konkurs

Ingen tjänar på att ditt företag går i konkurs.Ingen tjänar pengar på att ditt företag försätts i konkurs

Ingen tjänar på att ditt företag går i konkurs.

Ingen tjänar på att ditt företag går i konkurs.

Ingen tjänar på att ditt företag går i konkurs.

tjänar på konkurs